Javni poziv nositeljima prava na nerazvrstanim cestama

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Općina Plitvička jezera objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera:

  1. cesta u naselju Vrelo Koreničko, k.o. Korenica k.č. 12374, 773/2, 773/4, 774/3, 774/6, 763/2, 763/5, 763/8, 759/5, 764/3, 9432/1, 728.
  2. cesta u naselju Smoljanac, k.o. Smoljanac k.č. 1040/1, 1048.
  3. cesta u naselju Oravac, k.o. Korenica k.č. 9628/1, 12450
  4. cesta u naselju Gradina Korenička, k.o. Korenica k.č. 9627
  5. cesta u naselju Jasikovac, k.o. Korenica k.č. 9629, 9631, 9632/1, 9633, 9634, 9637

da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 27.05.2020. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

 

Načelnik Općine Plitvička Jezera

      Ante Kovač

 

 

Voditelj Odsjeka

Ana Karaula

  • Javni poziv nositeljima prava na nerazvrstanim cestama (22.05.2020.)