JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“

Temeljem Pravilnika o korištenju jamstvenog žiga „Lika Quality“, Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika dana 23. travnja 2019. objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje znaka “Lika Quality” – za proizvode

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“, namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije.

Znak „Lika Quality“ registriran je  u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

Dodatne informacije dostupne su putem e-maila lika.destination@gmail.com  ili na broj telefona 053 647 042.

Sve priloge i detalje možete pogledati na linku:

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“ – za proizvode