Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata

KLASA: 402-07/20-01/02

URBROJ: 2125/11-02/02-20-02

Korenica, 13. siječanj 2020. godine

 

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19) te Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 402-07/20-01/01, URBROJ: 2125/11-02/02-20-01 od 08.01.2020.), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

 

PRAVO NA SUFINANCIRANJE troškova smještaja ili putne karte imaju redoviti učenici i studenti pod sljedećim uvjetima:

 • da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Plitvička Jezera,
 • da imaju sklopljen ugovor o podstanarstvu (Ugovor o smještaju u učeničkom domu ili studentskom domu ili sa vlasnikom stana),
 • da borave u mjestu školovanja,
 • da učenici ili studenti nisu korisnici općinske stipendije ili neke druge subvencije,
 • da imaju potvrdu o cijeni putne karte od mjesta školovanja do mjesta prebivališta.

                                                                                     

IZNOS SUFINANCIRANJA

Općina Plitvička Jezera, ovisno o broju prijava,  sudjelovat će u sufinanciranju do 50% troškova smještaja ili 2 mjesečne  putne karte učenika i studenata koji borave u mjestu školovanja za školsku godinu 2019./2020., a najviše do maksimalnog iznosa od 400 kn mjesečno.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata podnosi se na propisanom obrascu.

Za učenike zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

 

Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte ostvaruju učenici i studenti dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 • potvrda o upisu učenika/studenta u školsku/akademsku godinu 2019./2020.,
 • preslika Ugovora o smještaju u učeničkom domu ili studentskom dom ili privatnom smještaju,
 • potvrda o cijeni povratne putne karte od mjesta školovanja do mjesta prebivališta (smatra se da učenik ili student svaki drugi vikend putuje kući),
 • izjava da učenik ili student ne ostvaruje drugu subvenciju,
 • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika ili studenta,
 • službena potvrda o prihodima za sve članove obitelji (potvrda Porezne uprave).

 

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom iz ovog Javnog poziva dostavlja se osobno u Općinu Plitvička Jezera ili preporučeno poštom na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, KORENICA.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

je zaključno sa 21.01.2020. godine.

 

Zahtjevi podneseni nakon roka i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA

Nakon provedenog Javnog poziva Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera će donijeti Odluku o sufinanciranju troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za 2019./2020. za učenike i studente koji ispunjavaju sve uvjete.

 

Sredstva za sufinanciranje isplaćivat će se na račun učenika ili studenta koji mora glasiti na njegovo ime.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.

 • Obrazac za prijavu Prijave-troškovi Smještaja Ili Putne Karte 2019.2020 (1) (13.01.2020.)