Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera, u K.O. Korenica: u naselju Rudanovac i Vrelo Koreničko da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u zgradi općine Plitvička Jezera (vijećnica), Trg sv. Jurja 6, Korenica

na dan 30.9.2020. g. od 9-11h.

Izlaganje će se izvršiti uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, Tomislav Kukuruzović, mag.ing.geod. et geoinf. iz tvrtke Geom d.o.o.

  • Javni Poziv Elaborat (28.09.2020.)