Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Plitvička Jezera

I. Izlaže se na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Plitvička Jezera. Javni uvid u Prijedlog Programa započinje dana 7. svibnja 2018.g.

II. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Plitvička Jezera, s popratnom dokumentacijom, može se od 7. svibnja 2018. g. do 21. svibnja 2018.g. izvršiti radnim danom od 9.00 do 12.00 h sati u prostorijama Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica, II. kat soba br. 8.

III. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka Javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera u roku od 30 dana.

IV. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica, zaključno s 21. svibnjem 2018.g.

 

Općinski načelnik

Ante Kovač v.r.