ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ana Karaula

VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Email: ana.karaula@plitvicka-jezera.hr

Dušan Nahod

REFERENT - KOMUNALNI REDAR
Tel +385 98 489 190
Email: dusan.nahod@plitvicka-jezera.hr

Ana Maria Orešković (zamjena: Slađana Nevajdić)

VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU
Email: anamaria.oreskovic@plitvicka-jezera.hr

Mile Grbac

REFERENT ZA STAMBENO-POSLOVNU DJELATNOST
Email: mile.grbac@plitvicka-jezera.hr

Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti obavlja poslove iz područja:

  • izrada gospodarskih projekata, razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija,
  • poslove u vezi s projektima financiranim iz fondova europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja te nacionalnih fondova i državnih tijela, priprema projektnih prijedloga, suradnja s nadležnim institucijama i sklapanje partnerstva,
  • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravne postupke u oblasti komunalnog gospodarstva, provedbu komunalnog reda, izradu programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju, vodi pripremne radove za investicijske zahvate na objektima i uređajima komunalne infrastrukture od ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, izrade tehničke dokumentacije, uporabne dozvole, izrada ili koordiniranje izrade tehničke dokumentacije.