JVP Plitvička Jezera upozorava građane prilikom spaljivanja trave i biljnog otpada

Na području Općine Plitvička Jezera u tekućoj godini je zabilježeno 48 intervencija od kojih je 30 požara otvorenog prostora. Požari iziskuju veliki angažman vatrogasaca i tehnike, te samim tim stvaraju velike troškove vatrogascima. Osoba koja spaljuje korov i pali vatru na otvorenom prostoru dužna je osobno izvijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Plitvička Jezera, usmeno ili na broj telefona 053/776-053 i pritom navesti:
-podatke o vremenu i mjestu paljenja
-naziv i veličinu površine paljenja
-broj osoba koja će obavljati paljenje i osiguranje
-opis tvari koja će se spaljivati
-preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme paljenja
-osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje

Vatrogasci apeliraju da budete posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru jer za ne pridržavanje navedene Odluke mogu biti novčano kažnjeni do 10.000,00 kn.