Novosti

5. redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, održat će se 27. siječnja 2022. godine u 17.00sati.
Saziv i materijale za točke dnevnog reda možete pronaći u prilogu.

 • 0. Saziv za 5. redovnu sjednicu (20.01.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 4. redovne sjednice (20.01.2022.)
 • 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera (20.01.2022.)
 • 4. Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (20.01.2022.)
 • 4.1. Obavijest o donošenju Odluke o lokalnim porezima (20.01.2022.)
 • 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (20.01.2022.)
 • 6. Plan davanja koncesija za 2022. godine (20.01.2022.)
 • 7. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Vodovoda (20.01.2022.)
 • Javni natječaj za financiranje udruga

  Poštovani, pored manifestacija koje organizira Općina Plitvička Jezera preko svojih ureda i trgovačkih društava, te manifestacija koje organiziraju sportske udruge, u prilogu natječaja Vam dostavljamo i popis manifestacija od značaja za Općinu Plitvička Jezera sa željenim vremenikom bilo da se one nisu do sada organizirale, bilo da se želi nastaviti s manifestacijama, bilo da se žele dignuti na viši nivo.
  Molimo Vas da prilikom predaje svojih programa uvrstite navedene manifestacije u kojima možete sudjelovati kao organizatori ili suorganizatori i da ukratko opišete način na koji ste osmislili manifestaciju s financijskom konstrukcijom.
  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu.
  Tekst natječaja i sve pripadajuće obrasce možete pogledati u prilogu.

 • Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2022. godini (14.01.2022.)
 • Iskaz interesa (14.01.2022.)
 • Javni natječaj za financiranje udruga 2022. godina (14.01.2022.)
 • Kalendar manifestacija (14.01.2022.)
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za 2022. godinu (14.01.2022.)
 • Upute za prijavitelje 2022. (14.01.2022.)
 • 1. Obrazac opisa programa (14.01.2022.)
 • 2. Obrazac Proračuna 2022. (14.01.2022.)
 • 3 Izjava o partnerstvu (14.01.2022.)
 • 4. Obrazac životopisa (14.01.2022.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (14.01.2022.)
 • 6 Izjava o financiranim projektima (14.01.2022.)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (14.01.2022.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (14.01.2022.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (14.01.2022.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (14.01.2022.)
 • 11. Obrazac zahtjev za isplatu (14.01.2022.)
 • Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2022. godinu

  Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i 112/21, „Županijski glasnik“Ličko-senjske županije br. 33/17 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.10/21), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.
  Sve detalje poziva i obrazac možete pronaći u prilogu objave.

 • Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2022. godinu (11.01.2022.)
 • Obrazac-podaci o kućama za odmor (11.01.2022.)
 • Javni poziv: Sportska zajednica OPJ

  Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje Javni poziv za dostavu programskih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u sportu na području Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu.
  Sve potrebne obrasce i informacije potražite u prilogu.

 • Javni poziv 2022. (10.01.2022.)
 • Uputa za prijavitelje 2022. (10.01.2022.)
 • 1. Obrazac 1 (10.01.2022.)
 • 2. Obrazac (10.01.2022.)
 • 3. Obrazac 3 (10.01.2022.)
 • 4. Privola (10.01.2022.)
 • 5. Izjava o partnerstvu (10.01.2022.)
 • 6. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (10.01.2022.)
 • 7. Opisno izvješće (10.01.2022.)
 • 8. Financijsko izvješće (10.01.2022.)
 • 9. Obrazac zahtjev za isplatu (10.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-ispisani (prema općini) (10.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-prazni (prema općini) (10.01.2022.)
 • 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  Saziv za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, koja će se održati 27. prosinca 2021. godine s početkom u 17.00 sati, kao i sve pripadajuće prjedloge Odluka možete pogledati u prilogu.

 • Saziv (20.12.2021.)
 • 2. Zapisnik sa 3. redovne sjednice (20.12.2021.)
 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 3.1. II. Rebalans za 2021. godinu - po pozicijama (20.12.2021.)
 • 4. II. Izmjene Plana razvojnih programa 2021.-2023. (20.12.2021.)
 • 5A. II. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5B. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5C. II. Izmjene u Programu socijale i zdravstva-PROGRAM Socijale I Zdravstva (20.12.2021.)
 • 5D. II. Izmjene Programa u sportu (20.12.2021.)
 • 5E. II. Izmjene u Programu obrazovanja (20.12.2021.)
 • 5F. II. Izmjene Programa predškolskog odgoja za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5G. II. Izmjene Programa kulture (20.12.2021.)
 • 5H. II. Izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5I. II. izmjene Programa šumskog doprinosa (20.12.2021.)
 • 5J. II. Izmjene Programa zakupa poljoprivrednog zemljišta (20.12.2021.)
 • 6. Analiza stanja sustava CZ za 2021. Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 7. Plan razvoja sustava CZ za 2022. godinu Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti - tržni red (20.12.2021.)
 • 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (20.12.2021.)
 • 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom (20.12.2021.)
 • Saziv: 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održat će se 30. studenog 2021. godine, sa početkom u 17:00 sati.

 • Saziv za 3. redovnu sjednicu (19.11.2021.)
 • 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim dopunskim izborima (12.11.2021.)
 • 1.1. Zaključak o primanju izvješća Mandatnog povjerenstva (12.11.2021.)
 • 1.1.1. Konačni rezultati dopunskih izbora (12.11.2021.)
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (12.11.2021.)
 • 2.1. Obrazac za predaju Amandmana na prijedlog Proračuna za 2022. godinu (12.11.2021.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (12.11.2021.)
 • 4.1. Program gradnje (12.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja (12.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (12.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu (12.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju (12.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju (12.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi (12.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu (12.11.2021.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (12.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe (12.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (12.11.2021.)
 • 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (12.11.2021.)
 • 5.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda (11.2021.)
 • 6. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom (12.11.2021.)
 • 6.1. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (11.2021.)
 • 7. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa sporazuma Babina gora (22.11.2021)
 • 7.1. Prijedlog aneksa Sporazuma o sufinanciranju centra za gospodarenje otpadom (19.10.2021.)