Novosti

SAZIV: 18. redovna sjednica OV Općine Plitvička Jezera

18. redovna sjednica OV-a Općine Plitvička jezera, održati će se dana 22. svibnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 18.00 sati.
Saziv i točke dnevnog reda možete pogledati u prilogu.

 • 0 Saziv ()
 • 2 Zapisnik Sa 17 Sjednice ()
 • 3 I Rebalans Po Pozicijama ()
 • 3 Prijedlog I ID Proračuna - Dopis ()
 • 3 Prijedlog I ID Proračuna ()
 • 4 Prijedlog I ID Odluke O Izvršavanju Proračuna ()
 • 5 A Prijedlog ID Programa Gradnje Kom ()
 • 5 B Prijedlog I ID Programa Održavanja Kom Inf ()
 • 5 C Prijedlog I ID Progrma Javnih Potreba U Soc Skrbi I Zaštiti Zdravlja ()
 • 5 D Prijedlog I ID Programa Javnih Potreba U Sportu ()
 • 5 E Prijedlog I ID Programa Javnih Potreba U Obrazovanju ()
 • 5 F Prijedlog I ID Program Javnih Potreba - Predškolski Odgoj ()
 • 5 G Prijedlog I ID Programa Javnih Potreba U Kulturi ()
 • 5 H Prijedlog I ID Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu, ZIS ()
 • 5 I Prijedlog I ID Programa Utroška šumskog Doprinosa ()
 • 6 Prijedlog Izvještaja O Izvršenju Proračuna - Dopis ()
 • 6 Prijedlog Izvještaja O Izvršenju Proračuna ()
 • 7 Prijedlog Odluke O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Za 2023 G ()
 • 8 A Prijedlog Zaključka O Usvajaju Izvješća-Programa Gradnje Kom Infras 2023 ()
 • 8 B Prijedlog Zaključka Usvajanje Izvješća-program Održavanja Kom Infr.2023 ()
 • 8 C Prijedlgo Zaključka O Usvajanju Izvješća-Programa Soc Skrb I Zaštitu Zdravlja 2023 ()
 • 8 D Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2023 ()
 • 8 E Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-programa Javnih Potreba U Obrazovanju 2023 ()
 • 8 F Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-Program Predškolskog Odgoja 2023 (1) ()
 • 8 G Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-Programa Javnih Potreba U Kulturi 2023 ()
 • 8 H Prijedlgo Zaključka O Isvajanju Izvješća-Program Javnih Potreba U Vatrog I CZ 2023 ()
 • 8 I Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-Program Utroška šumskog Doprinosa 2023 ()
 • 8 J Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-Program Utroška Sredstava Turističke Pristojbe 2023 ()
 • 8 K Prijedlog Zakljčka O Usvajnaju Ivzjetšaja - Program Polj Zemlj Za 2023 ()
 • 9 Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća O Radu Načelnika II Polugod ()
 • 9.1 Izvještaj Načelnika ()
 • 10 Prijedlog Odluke O Plaći I Drugim Pravima Načelnika I Zamjenika ()
 • 10.1 Izjava Načelnika O Obustavi Plaće ()
 • 11 Prijedlog Odluke O Visini Koeficijenata JUO ()
 • 12 Prijedlog Odluke O Rasporedu Dodijeljenih Sredstava - Vrtić ()
 • 13 Prijedog Odluke O Načinu Ostvarivanja Prednosti Pri Upisu U DV ()
 • 14 Prijedlog Odluke O Davanju Suglasnosti I Jasmtva Vodovodu ()
 • 14.1 Ponuda PBZ ()
 • 15 Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća Revizije O Provedbi Naloga ()
 • 15.1 Općina Plitvička Jezera PP Konačno Za Objavu (19.4.2024 ) ()
 • 16 Prijedlog Odluke O Pristupanju Prodaji Nekretnina ()
 • 16.1 ZK-2550-KORENICA ()
 • 16.2 ZK-3145-KORENICA ()
 • 17 Prijedlog Odluke O Suglasnosti Na Prihvaćanje Ponude ()
 • 17.1 Zapisnik O Otvaranju Ponuda - Potpisani ()
 • JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje tržnice u svrhu održavanja zabavnih sadržaja

  Na temelju članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/21 i 9/22), te članka 3. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog poziva za korištenje tržnice u svrhu održavanja zabavnih sadržaja („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.3/24) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje tržnice u svrhu održavanja zabavnih sadržaja.
  Sve detalje poziva pogledajte OVDJE.

  JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

  Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23 – u nastavku teksta: Zakon) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.
  Člankom 118. Zakona, propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani. Odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno se primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno.

  Sukladno članku 90. stavku 1. i članku 91. stavku 2. i 3. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23)
  • Sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću,
  • Sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,
  • Sudac ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

  U odnosu na suce porotnike za mladež, sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. Člankom 45. stavak 6. istoga Zakona, propisano je da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola.

  POZIV

  Pozivaju se zainteresirani stanovnici Općine Plitvička Jezera koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za
  1. suce porotnike Općinskog suda u Gospiću
  2. suce porotnike u predmetima za mladež Općinskog suda u Gospiću (profesori, učitelji, odgajatelji i druge osobe koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama).
  Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagrada sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14, 9/24).

  Prijavi za suca porotnika Općinskog suda ili suca porotnika Općinskog suda u predmetima za mladež potrebno je priložiti prijavu i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.

  Prijava i izjava za suce porotnike možete preuzeti na linkovima niže:
  Prijava za suce porotnike Općinskog suda
  Izjava za suce porotnike Općinskog suda
  Prijava za suce porotnike u predmetima za mladež
  Izjava za suce porotnike u predmetima za mladež

  Prijava i izjava mogu se dostaviti najkasnije do 30. travnja 2024. godine putem pošte ili osobno na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica ili putem e-maila: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Osobni podaci koje kandidati za suce porotnike dostave obrađivat će se samo u svrhu provedbe postupka za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

  Isplata JNP za travanj 2024.

  Poštovani mještani,

  obavještavamo Vas da su u tijeku prijave za isplate Jednokratnih novčanih pomoći korisnicima imovine, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.
  Navedene potpore isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, te sve upite možete odaslati njima.
  Sve detalje pogledajte na stranicama HZMO.