Novosti

Obavijest o početku rada blagajne-Komunalac

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i ostalih komunalnih usluga koje pruža Komunalac d.o.o. da se

od ponedjeljka 14.06.2021. godine uvodi rad blagajne za gotovinsku naplatu računa bez naknade.

RADNO VRIJEME BLAGAJNE
PONEDJELJAK – PETAK od 08:00 do 13:00 h
Pauza od 10:00 do 10:30 h

 

Otvoreno savjetovanje

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu i
  • Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2021. do 2027. godine moguće je pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 08.07.2021.godine

Obavijest: Vatrogasci Korenica

Od 1. lipnja kreće sa radom Županijski vatrogasni centar Ličko-senjske županije pa je sukladno svim zakonskim i stručnim temeljima sve dojave o događajima i vatrogasnim intervencijama nužno zaprimati putem broja

193

Obljetnica stradanja u Maloj Kapeli

Danas 29. svibnja 2021.g. održana je komemoracija povodom 28. obljetnice stradanja šestorice hrvatskih branitelja na Maloj Kapeli.

Na današnji dan 1993. godine svoje živote na Oltar domovine položili su:
1. Ivica Bićanić,
2. Joso Žafran,
3. Stipe Mesić,
4. Marijan Bićanić,
5. Milan Bićanić i
6. Ante Špoljarić koji je poginuo 2003.g. prilikom odavanja počasti poginulim prijateljima.

Vijence na spomen obilježje položili su Ravnatelj uprave za pravne poslove Ministarstva hrvatskih branitelja g. Vladimir Bergman, bivši zamjenik načelnika Općine Plitvička Jezera g. Franjo Anđić, načelnik Općine Saborsko g. Marko Bićanić, načelnik Općine Rakovica g. Mihovil Bićanić, načelnik PGP Korenica g. Goran Matijević, obitelji poginulih te udruge proizašle iz Domovinskog rata.

Prilikom povratka, zapaljene su svijeće i na mjestu masovne grobnice u Saborskom.

Javni natječaj

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) – daljnjem tekstu: ZSN, članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji  radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18 i 11/20) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2021.godinu („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 12/20), te Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, Klasa: 112-02/21-01/01, Urbroj: 2125/11-02/01-21-01, od 28.05.2021. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, za potrebe održavanje čistoće u Kulturno-informativnom centru Korenica, na puno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, na radno mjesto

– čistačica (1 izvršitelj/ica)

Sve uvjete natječaja pogledajte u prilogu.

  • Javni natječaj (28.05.2021.)
  •