Novosti

Čestitke za Dan antifašističke borbe i Dan državnosti

Poštovane mještanke i mještani,

Antifašizam je u temeljima hrvatske državnosti i suvremene Europe s kojom dijelimo zajedničke vrijednosti – demokraciju, vladavinu prava i poštivanje slobode pojedinca, protiveći se svakom ekstremizmu.

Obilježavajući Dan državnosti, prisjećamo se 25. lipnja 1991. godine i povijesne odluke Hrvatskog sabora o samostalnosti Republike Hrvatske. Prigoda je to za iskazivanje zahvalnosti i odavanje počasti svima onima koji su sudjelovali u obnovi samostalne hrvatske države, u njezinoj obrani i oslobađanju, a naročito onima koji su svoje živote ugradili u stvaranje slobodne i neovisne nam Hrvatske. S ponosom, ali i osjećajem odgovornosti, njima izražavamo poštovanje jer su nam omogućili da živimo u međunarodno priznatoj zemlji mira, demokracije i tolerancije.

Obilježavajući ova dva važna datuma naše povijesti odajemo dužnu počast svim poginulim i žrtvama rata.

Upućujem vam čestitke u svoje osobno ime i u ime svojih suradnika.

 

Načelnik

Ante Kovač

Obavijest o mobilnom reciklažnom dvorištu – Rastovača

21. lipnja 2019. započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za Općinu Plitvička Jezera – naselje Rastovača. Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

Komunalac d.o.o će  21. lipnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište kod raskrižja ceste  gdje će biti do 14. srpnja 2019 . Stanovnicima naselja  Rastovače bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

Radno vrijeme mobilnog reciklag reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti i  razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

Nakon postavljanja u naselju Rastovača   mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019.  o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

 

Direktor:

Damir Jakšić, dipl.ing., v.r.

Obavijest za udruge

Obavještavamo sve udruge sa područja Općine Plitvička Jezera, a  koje su sklopile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2019. godinu da su dužne podnijeti zahtjev za doznaku sredstava kako bi im se financijska sredstva,  sukladno modelu plaćanja mogla doznačiti na račun.

Obrazac zahtjeva za doznaku sredstava je u prilogu ove obavijesti.

 • Obrazac zahtjeva za isplatu (12.06.2019.)
 •  

  Natječaj za zamjenika zapovjednika

   

  Na temelju članka 21. stavak 6. i članka 30. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 8. stavak 2 točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te Odluke, Klasa: 023-05/19-01/02, UrBroj: 2125/11-08-19-4 od 23. svibnja 2019.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

   

  NATJEČAJ
  za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pl. Jezera

   

  Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • – viša stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno dodiplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
  • – tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove;
  • – nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti;
  • – položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
  • – najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
  • – poznavanje rada na PC-u;
  • – dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

  Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • – kratak životopis;
  • – domovnicu;
  • – diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
  • – uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove;
  • – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak;
  • – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
  • – potvrdu o traženom iskustvu;
  • – dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
  Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,
  Trg svetog Jurja 4,
  53230 Korenica,
  s naznakom „za natječaj“, u roku 8 dana od dana objave natječaja. (Natječaj objevljen u “Narodnim novinama” 29.svibnja 2019.godine)

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  Obavijest o planiranom prekidu isporuke električne energije

  Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača.

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  dana 29.05.2019. u vremenu od 08:00 do 15:00 sati

   

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta

  O B A V I J E S T

  24. svibnja 2019 . započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za općinu Plitvička Jezera – naselje Mukinje . Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

   

  Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

  Komunalac d.o.o će  23. svibnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište na parkiralištu uz nogometno  igralište  gdje će biti do 15. lipnja 2019 . Stanovnicima naselja  Mukinje bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

  Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

  Nakon postavljanja u naselju Mukinje mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019. o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

   

  Direktor:

  v.r. Damir Jakšić, dipl.ing.

   

  Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko – senjske županije

  Sutra, 22. svibnja, po prvi put u našoj Općini na stadionu “Blatuša” – Mukinje, sa početkom u 10.00h održava se Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko – senjske županije.

  Na natjecanju će sudjelovati djeca od 5 do 7 godina iz 6 dječjih vrtića sa područja Ličko – senjske županije, uključujući i domaćina, DV Slapić.

  Djeca će se natjecati u pet disciplina: trčanje 50m, skok u dalj s mjesta, bacanje loptice u dalj, štafeta, mali nogomet.

  Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, da zajedno podržimo naše najmlađe.