Novosti

Obavijest stanovništvu

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU NASELJA MUKINJE, JEZERCE, PLITVIČKA JEZERA, KORANA, ČUJIĆA KRČEVINA, PRIJEBOJ, RASTOVAČA I SMOLJANAC

 

Poštovani stanovnici navedenih naselja, uslijed kvara na glavnoj trafo stanici elektronaponske mreže hotela Plitvice, mogući su prekidi u isporuci vode.

Molimo stanovništvo za racionalno korištenje vode.

Ukoliko dođe do prekida opskrbe vodom, pitka voda će se osigurati putem vatrogasnih cisterni.

Za sve ostale informacije bit ćete pravovremeno obaviješteni.

 

Vodovod Korenica d.o.o.

 

Obavijest o upisu djece u vrtić

Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

U vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2020./2021. godinu podnose se

od 01. lipnja 2020. godine do 19. lipnja 2020. godine

u matičnom objektu „Slapić“ Korenica,  Hrvatske mladeži 3.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama matičnog i područnog objekta 03. srpnja 2020. godine.

 

Obrazac za prijavu ( zamolbu) roditelj može preuzeti u objektima vrtića, te u prilogu.

Roditelj/skrbnik je dužan uz prijavu djeteta za upis dostaviti sljedeće:

– presliku rodnog lista i domovnice djeteta

– presliku osobne iskaznice roditelja i potvrde o prijavljenom prebivalištu

– presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata

– presliku zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

– potvrdu o zaposlenju roditelja i prosjek plaća za proteklu godinu

– presliku dokumenta o rastavi ili smrti roditelja ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/ skrbnike

– presliku rješenja o dječje doplatku

– rodne listove za svu djecu u obitelji kao dokaz da je dijete iz obitelji sa troje ili više djece

– suglasnost lokala zajednice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice

Ispunjenu zamolbu sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt „Slapić“ u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.

 

Ravnateljica

Kristina Bobinac, v.r.

 

 • Obavijest o upisu u DV Slapić 2020./2021. (01.06.2020.)
 • Zamolba za upis djece (01.06.2020.)
 • Javni poziv nositeljima prava na nerazvrstanim cestama

  Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Općina Plitvička jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera:

  1. cesta u naselju Vrelo Koreničko, k.o. Korenica k.č. 12374, 773/2, 773/4, 774/3, 774/6, 763/2, 763/5, 763/8, 759/5, 764/3, 9432/1, 728.
  2. cesta u naselju Smoljanac, k.o. Smoljanac k.č. 1040/1, 1048.
  3. cesta u naselju Oravac, k.o. Korenica k.č. 9628/1, 12450
  4. cesta u naselju Gradina Korenička, k.o. Korenica k.č. 9627
  5. cesta u naselju Jasikovac, k.o. Korenica k.č. 9629, 9631, 9632/1, 9633, 9634, 9637

  da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 27.05.2020. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

   

  Načelnik Općine Plitvička Jezera

        Ante Kovač

   

   

  Voditelj Odsjeka

  Ana Karaula

 • Javni poziv nositeljima prava na nerazvrstanim cestama (22.05.2020.)
 • HEP: Obavijest o planiranom prekidu

  Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

   

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  dana u vremenu
  23.05.2020.         09:00 do 12:00 sati

   

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

   

  Obavijest – Vodovod

  OBAVIJEST STANOVNIŠTVU NASELJA KORENICA (JUŽNO OD CENTRA), BJELOPOLJE I OSTALIH OKOLNIH NASELJA

   

  Obavještava se stanovništvo da se odgađaju planirani radovi za danas, te da će

  21. svibnja 2020. godine (četvrtak) 

  doći do prekida isporuke vode zbog radova na održavanju vodoopskrbnog sustava u vremenu od 9h – 15h.

   

  Vodovod Korenica d.o.o.

  Mobilno reciklažno dvorište u Rastovači

  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

  Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

  Na području Općine Plitvička Jezera u ovom je ciklusu određena lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, uz kojeg će biti postavljen i kontejner za krupni otpad. U sljedećem će ciklusu mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na drugim lokacijama, o čemu ćete niti pravovremeno obaviješteni. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, prema datumima i satnici navedenima u ovom letku.


  RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTU

  LOKACIJA:  RASTOVAČA  ( kčbr.209 )

  (18.05.2020.-31.05.2020.) PONEDJELJAK – PETAK (13:00-14:00)

  U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti sljedeće vrste otpada:

  -papir i karton,
  – ambalaža od plastike, metala i stakla,
  -ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
  -otpadna ulja (jestiva i motorna)
  -fluorescentne i štedne žarulje
  -lijekovi
  -boje, tinta, ljepila, smole,
  -EE otpad.

   

  Ukidanje zabrane paljenja na otvorenom!

  Obavještavamo stanovnike Općine Plitvička Jezera da je od 15. svibnja 2020. godine ukinuta mjera neodobravanja spaljivanja na otvorenom prostoru.

  Obzirom na povoljnije klimatske uvjete i smanjenje broja požara na otvorenom prostoru Zapovjednik Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije donio je odluku o ukidanju mjere neodobravanja spaljivanja na otvorenom u periodu od 15. svibnja do kraja mjeseca.

  Ukidanjem te mjere dopušteno je nadležnim vatrogasnim postrojbama, pa tako i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera zaprimanje najava paljenja vatre, korova i biljnog otpada sukladno Odluci o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (“Županijski glasnik” broj 7/2010.)

  Najave paljenja i zaprimanje uputa mogu se izvršiti putem telefona

  776-053

  direktno postrojbi,

  posredno na brojeve

  112 i 193

  ili osobno uz predočenje identifikacijske isprave u prostorijama JVP Pl. Jezera, Trg Svetog Jurja 4, Korenica.

  Obavijest o početku rada dječjeg vrtića

  Dragi roditelji,

  zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da će Dječji vrtić „Slapić“ u Korenici te podružnica vrtića u objektu „Vidra“ u Plitvičkim Jezerima započeti s radom u ponedjeljak, 11. svibnja 2020. godine.

  Ljubazno molimo roditelje da pročitaju priložene upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te se pridruže odgojno-obrazovnim djelatnicima u provedbi mjera sprječavanja epidemije COVID-19.

  Svi naši djelatnici spremni su za rad u novim okolnostima, provedena je dubinska dezinfekcija svih vrtićkih prostorija te one udovoljavaju najvišim higijenskim standardima i omogućavaju siguran prihvat i čuvanje djece.

  Ipak, kako bismo spriječili eventualno ponovno širenje koronavirusa, pozivamo sve roditelje koji za to imaju preduvjete, da ne dovode djecu u vrtić.

  Sukladno odluci nadležnih tijela, svi roditelji koji su primorani dovoditi djecu u vrtić, učinit će to na vlastitu odgovornost.

  Primopredaju djece u pripadajućim skupinama u  zatvorenom prostoru vrtića potrebno je realizirati u što je moguće kraćem periodu te uz minimalnu razmjenu informacija.

  U privitku ove obavijesti nalazi se izjava koju roditelji ili staratelji moraju ispuniti te predati odgajatelju skupine prilikom prvog dovođenja djeteta u vrtić.

  Svjesni smo da navedene preporuke iziskuju dodatne prilagodbe za sve roditelje i djecu te se iskreno nadamo da će svi na koje se one odnose imati  dovoljno razumijevanja  i strpljenja.

  Odgovorna primjena preporuka  omogućit će nam lakši i brži povratak svakodnevici kakva je postojala prije epidemije i koju svi priželjkujemo.

  Samo zajedničkim snagama možemo omogućiti našim mališanima mirno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo.

   

  Ravnateljica

  Kristina Bobinac mag.praesc.educ.

 • Obavijest o početku rada dječjeg vrtića (05.05.2019.)
 • Izjava (roditelji) (05.05.2020.)
 • Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (29.04.2020.)