Novosti

Osnivačka skupština SZOPJ

U petak 15. veljače s početkom u 17 h u Općinskoj vijećnici održat će se sjednica Osnivačke skupštine Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.
Za sjednicu je previđen sljedeći dnevni red:

 1. Pozdravna riječ općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera
 2. Utvrđivanje broja prisutnih,
 3. Donošenje odluke o osnivanju Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera,
 4. Odluka o usvajanju statuta Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera,
 5. Odluka o usvajanju poslovnika Skupštine Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera ,
 6. Izbor predsjednika,
 7. Izbor dopredsjednika,
 8. Izbor članova nadzornog odbora,
 9. Izbor članova izvršnog odbora,
 10. Odluka o pokretanju upisa u registar udruga,
 11. Pitanja i prijedlozi.

 

Nadamo se što većem odazivu.

Prva akcija darivanja krvi u 2019. godini

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva Vas na prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati dana 15. veljače 2019. i to:

 • u Korenici od 9.00 h do 12.30 h u prostorijama ODCK Plitvička Jezera
 • na Plitvičkim Jezerima od 14.00 h  do 16.00 h u prostorijama Pastoralnog centra “Mukinje”

Sa sobom ponijeti iskaznicu DDK.

Maskenbal u Korenici

Udruga žena Nit organizira 16. maskenbal u Korenici! Maskenbal će se održati 23. veljače 2019. godine u restoranu Babić, a od 20 sati zabavlja vas “Havana”. Ulaz je besplatan za sve maskirane, najboljima će biti dodijeljene nagrade.

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

Sve informacije vezane za natječaj, te potrebnu dokumentaciju možete pronaći u prilozima.

(PDF) Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja 2019 Za Udruge

(PDF) Javni Natječaj-Udruge 2019.

(PDF) Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge 2019.

(PDF) Upute Za Udruge 2019.

(DOC) 1 Obrazac Opisa Programa Ili Projekta

(XLS) 2 Obrazac Proračuna

(DOC) 3 Izjava O Partnerstvu

(DOC) 4 Obrazac životopisa

(DOC) 5 Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja

(DOC) 6 Izjava O Financiranim Projektima

(DOC) 7 Izjava Izvoditelja Aktivnosti

(DOC) 8 Ogledni Obrazac Ugovora O Financiranju

(DOC) 9 Obrazac Opisnog Izvještaja Projekta

(XLS) 10 Ogledni Obrazac Financijskog Izvještaja

(DOC) 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu

 

Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2019. godinu

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 410-15/19-01/02

URBROJ: 2125/11-01/01-19-01

Korenica, 6. veljače 2019. g.

 

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17) i Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.33/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2019. GODINU

 

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 33/17), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 9. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera, propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Plitvička Jezera. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne.

Obrazac prijave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ili na službenoj internet stranici Općine: www.plitvicka-jezera.hr.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, poštom na adresu:

Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica

ili e-mailom na: urednacelnika@plitvicka-jezera.hr

Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.

 • POZIV Za Podnošenje Prijave Poreza Na Kuće Za Odmor ()
 • OBRAZAC PRIJAVE - Porez Na Kuće Za Odmor ()
 •  

  Poziv na iskaz interesa za zakup poslovnih prostora u KIC-u u Korenici

  KLASA: 372-01/19-01/01

  URBROJ: 2125/11-01/01-19-01

  Korenica, 01.02.2019.god.

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

  POZIV NA ISKAZ INTERESA

  ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u  U KORENICI

  U sljedećih nekoliko mjeseci trebaju se privesti kraju radovi na KIC-u u središtu Korenice. Mogućnost zakupa poslovnih prostora unutar zgrade postoji u prizemlju i prvoj etaži.

  PRVI KAT

  Na prvoj etaži se nalaze potpuno dovršeni poslovni prostori kancelarijskog tipa s uglavnom zajedničkim sanitarnim čvorom. Neki prostori su spojeni  tako da se mogu unajmiti i zasebno i zajednički.

  1. PREMA D1

  -četiri  odvojena kancelarijska prostora sa zajedničkim sanitarnim čvorom

  veličine 19, 21, 41 i 26 kvadrata

  1. PREMA KNJIŽNICI
  • četverosobni kancelarijski prostor cca 62 kvadrata sa vlastitim sanitarnim čvorom (22 + 20 + 13 +5 + 1.6)
  • dvije spojene kancelarije po 19 kvadrata
  • trosobni kancelarijski prostor cca 58 kvadrata  (30 + 19 + 9)

  PRIZEMLJE

  U prizemlju se nalazi jedan prostor koji će biti potpuno uređen za ugostiteljski objekt (caffe bar). Prostor ima 31 kvadrat, s mogućnošću najma i vanjske terase kao i proširenja unutar zatvorenog prostora.

  Pet poslovnih prostora (dva po 27 kvadrata i tri po 52 kvadrata) nalaze se u stanju rohbau. Izuzetno je bitno prije uređenja prostora znati namjenu i vremenski period najma kako bi izbjegli neprestane restauracije.

  ŠTANDOVI

  Ukoliko netko umjesto prostora želi imati samo prodajni štand, molimo iskazati interes i za tim.

  NAČIN PRIJAVE NA OVAJ POZIV

  Obavezno je navesti djelatnost, vremenski period na koji bi se prostor ili štand zakupio, broj radnih mjesta koji se planira otvoriti.

  Ukoliko se radi o neuređenim prostorima navesti opciju vlastitog uređenja što bi se odbilo od zakupa ili opciju da općina u potpunosti uredi prostor.

  Iako će Općina Plitvička Jezera vjerojatno ići u zakup, a ne prodaju prostora, možete navesti i želju za otkupom ako je to Vaš prioritet.

  OSTALE NAPOMENE

  Općina Plitvička Jezera zadržava pravo da određene prostorije ostavi za rad udruga ili javnih institucija sa područja Općine Pltivička Jezera.

  Minimalna zakupnina iznosi 25 kn/m2 (Porezni vijesnik 7c/2011).

  Rok za dostavu prijedloga je do 11.02.2019.godine.

  Vaši prijedlozi se dostavljaju na adresu

  Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica

  ili putem e-maila: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr

  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

  Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

  Poziv na treći sastanak na temu Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera

  Pozivamo sve sportske udruge s područja Općine Plitvička Jezera da se odazovu na treći sastanak vezan za osnivanje Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera koji će se održati 30. siječnja 2019. s početkom u 17 h u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera.

  Gosti na sastanku bit će predstavnici Zajednice sportskih udruga Grada Otočca i Grada Slunja koji će nam prezentirati rad svojih sportskih zajednica.

  Nadamo se što većem odazivu.

  Natječaj za dodjelu stipendija

  Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. i 10.a. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i KLASA: 604-01/17-001/02, URBROJ: 2125/11-02/02-18-59 od 28.12.2018. ), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

  NATJEČAJ
  za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera….

  Read More

  Obavijest udrugama sa područja Općine Plitvička Jezera

  Obavještavamo udruge sa područja Općine Plitvička Jezera kako je u tijeku nekoliko otvorenih poziva iz različitih fondova Europske unije.

  U skladu sa otvorenim natječajima, te prihvatljivim prijaviteljima i partnerima, samo određenim udrugama su poslani pozivi putem e-maila, kako bi iskazali svoj interes za prijavu na natječaje. Natječaji će se i u buduće redovito pratiti i u skladu sa pozivima, pravovremeno će biti poslani pozivi udrugama koje opet budu moguće kao prijavitelji.

  Rok za javljanje na poziv 25. siječnja 2019. godine, kako bi se na vrijeme organizirao sastanak na kojemu ćete moći dobiti više informacija o samim natječajima.

  Napominjemo da će se sufinanciranja udruga od strane Općine Plitvička Jezera ove godine izvršavati i prema Vašem angažmanu u EU projektima.

  U prilogu možete pogledati kojim udrugama su pozivi upućeni putem maila 17. siječnja 2019. godine, te ukoliko e-mail nisu zaprimili i potrebno je poziv poslati na drugu adresu, možete se javiti na e-mail:

  fondovi-eu@plitvicka-jezera.hr

 • Upućeni Pozivi ()