Novosti

Natječaj za dodjelu stipednije

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2A/19 i 9/19), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Cjelokupan tekst natječaja i pripadajuće obrasce pogledajte u nastavku.

 • Natječaj za dodjelu stipednije 2019./2020. (14.11.2019.)
 • Obrazac za dodjelu stipendija 2019./2020. (14.11.2019.)
 • Izjava (14.11.2019.)
 • Obavijest – Dječji vrtić Slapić

  Poštovani roditelji,

  Dana 04. studenog 2019. godine, ponedjeljak, u 15.30 sati u prostoru područnog objekta “Vidra” Mukinje održat će se radionica za roditelje pod nazivom

  “Izazovi roditeljstva – Obiteljske snage”

  Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta. Radionicu podržava mag.paed.soc. Suzana Svetić.

  Radujemo se Vašem dolasku!

  ravnateljica

  Kristina Bobinac, v.r.

  Poziv na prezentaciju

  Pozivamo Vas na prezentaciju za provedbu projekta Razvojnog centra Ličko senjske županije u četvrtak, 24. 10.2019. godine sa početkom u 12.00 sati koja će se održati u prostorijama Vijećnice Općine Plitvička Jezera.

  Cjelokupan tekst poziva pogledajte u prilogu.

 • Provedba projekta - Razvojni centar (21.10.2019.)
 • ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA KORENICA – SJEVER

  Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu urbanističkog plana uređenja područja Korenica – sjever pogledajte u prilogu.

 • ODLUKU ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA KORENICA - SJEVER (14.10.2019.)
 • Pučka pravobraniteljica u Korenici

  Pučka pravobraniteljica na sastancima u Ličko-senjskoj županiji, pritužbe će se primati u Gospiću, Korenici, Donjem Lapcu i Senju

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima će od 14. do 16. listopada obići Ličko-senjsku županiju gdje će se susresti s građanima, organizacijama civilnog društva te predstavnicima tijela javne vlasti. Tijekom boravka u županiji, sastanke će održati u Gospiću, Vrhovinama, Korenici, Donjem Lapcu, Karlobagu i Senju kako bi se detaljnije upoznala s problemima građana ove teritorijalno najveće hrvatske županije.

  Uz to, sve osobe koje smatraju da su im ugrožena ili povrijeđena ljudska prava, ili da su diskriminirani, moći će kroz razgovor sa savjetnicima pravobraniteljice iznijeti svoj problem i uložiti pritužbu na postupanje i rad pojedinih tijela obuhvaćenih nadležnošću pučke pravobraniteljice,  odnosno državnih, županijskih, gradskih i općinskih tijela te pravnih osoba s javnim ovlastima, a u slučajevima diskriminacije, i na rad pravnih i fizičkih osoba.

  Savjetnici će građane 14. listopada primati u Gospiću od 11 do 14 sati u Kulturno-informativnom centru, Budačka 12, a sljedećeg dana, 15. listopada, u Korenici, i to od 11 do 13 sati u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6 te u Donjem Lapcu od 14 do 16 sati u općinskoj vijećnici, Trg N. Tesle 6. Posljednjeg dana obilaska županije, 16. listopada, pritužbe će se moći uložiti i u Senju od 11 do 13 sati u Gradskoj upravi (dvorana za sastanke), Obala dr. Franje Tuđmana 2, drugi kat. Zbog zaštite privatnosti građana, nije predviđeno medijsko praćenje primanja pritužbi.

  Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, prosječna životna dob stanovnika od 45,3 godine, čini Ličko-senjsku županiju najstarijom u Hrvatskoj, a nestabilna i nezadovoljavajuća demografska slika uz stalan pad broja stanovnika, visok mortalitet i negativan migracijski saldo, predstavljaju ozbiljno ograničenje njezinom razvoju. Isto tako, ova županija vodeća je i po broju stanovnika starijih od 75 godina te predstavlja područje duboke starosti. Uz to, problem predstavlja i vrlo visok stupanj ruralnosti prema kojem je jedna od pet županija u kojima 90 do 100 posto stanovnika živi u ruralnim zajednicama, a njihova široka geografska rasprostranjenost negativno utječe na dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga.

  S druge strane, potencijal ove županije očituje se u iznimno očuvanim prirodnim resursima pa je više od 50 posto njezine površine pod nekim oblikom zaštite, što upućuje kako je ovaj prostor izuzetno ekološki vrijedan i zaslužuje posebnu skrb i pažnju kod gospodarenja.

  Terenskim radom, pučka pravobraniteljica na osnovu prikupljenih informacija nadležnim tijelima upućuje preporuke za podizanje kvalitete života građana, ukazujući na važnost snažnije zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, o čemu kontinuirano izvještava i Hrvatski sabor kroz svoje godišnje izvješće, koje od 2016. godine sadrži i poglavlje o nejednakom regionalnom razvoju s posebnim osvrtom na ruralna područja. Problem je to koji je prepoznao i UN, pa su tako u okviru posljednjeg kruga Univerzalnog periodičkog preglednika o stanju ljudskih prava, Hrvatskoj upućene preporuke koje se odnose na zaštitu ljudskih prava u ruralnim područjima, posebice na pristup zdravstvenim ustanovama te na dostupnost vode i inkluzivnog obrazovanja.

  Primanje stranaka:

  14. listopada 2019.

  Gospić

  Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu

  Budačka 12

  11:00 -14:00 h

   

  15.listopada 2019.

  Korenica

  općinska vijećnica Općine Plitvička Jezera

  Trg sv. Jurja 6

  11:00 – 13:00 h

  Donji Lapac

  općinska vijećnica

  Trg N. Tesle 6

  14:00 – 16:00 h

   

  16.listopada 2019.

  Senj

  Gradska uprava Grada Senja – dvorana za sastanke

  Obala dr. Franje Tuđmana 2, (II. kat)

  11:00 – 13:00 h

  Obavijest o ostvarivanju prava na naknadu za ogrjev

  Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Gospić – podružnica Korenica, s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera, da se jave u prostorije Općine Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, u vremenu od 7.00 do 15.00 sati radi potpisivanja Izjave u svrhu ostvarivanja prava na naknadu za ogrjev. Isti su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.