Novosti

Poziv: 7. redovna sjednica Općinskog vijeća

7. redovna sjednica Općinskog vijeća održati će se 27. lipnja, sa početkom u 17.00 sati.
Saziv i točke dnevnog reda možete pogledati u prilogu.

 • SAZIV (20.06.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 6. redovne sjednice (20.06.2022.)
 • 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 5. Prijedlog Izvještaja - Plan razvojnih programa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 6. Prijedlog Zaključka - Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 7. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godini (20.06.2022.)
 • 8A. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8B. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8C. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8D. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8E. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8F. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8G. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8H. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8I. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju utroška sredstava poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (20.06.2022.)
 • 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja u radu načelnika (20.06.2022.)
 • 10. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje društva Vodovod (20.06.2022.)
 • Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (20.06.2022.)
 • 12. Prijedlog - Program mjera za poticanje stambenog pitanja (20.06.2022.)
 • 13. Etički kodeks - predstavnička tijela (20.06.2022.)
 • 14. Prijedlog Odluke o imenovanju etičkog odbora (20.06.2022.)
 • 15. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti (20.06.2022.)
 • 16. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Plitvička Jezera (20.06.2022.)
 • 17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba (20.06.2022.)
 • 18. Prijedlog smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2021-2025 (20.06.2022.)
 • 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja uređenje parka na Trgu sv. Jurja (20.06.2022.)
 • Natječaj za imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe

  Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera na temelju Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), članka 37. pročišćenog teksta Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Službeni glasnik općine Plitvička Jezera“ broj 10/2020) te članka 8. stavka 2. točka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (od 8. studenoga 2018. godine) raspisuje Javni natječaj za imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe.
  Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći u prilogu.

 • Natječaj (10.06.2022.)
 • LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA DVA NOVA LAG NATJEČAJA U VRIJEDNOSTI 4,6 MILIJUNA KUNA

  Lokalna akcijska grupa Lika objavila je danas, dana 10. svibnja 2022. godine dva LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020 i to za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ za korisnike s područja LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).

  Iz alokacije za prijelazno razdoblje za 2021. – 2022. godinu LAG LIKA je osigurao ukupno 1.582.194,64 HRK za korisnike mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i 3.056.840,00 HRK za mlade poljoprivrednike s prebivalištem na području LAG-a LIKA.
  I u prijelaznom razdoblju Lokalna akcijska grupa Lika nastavlja s potporama za ulaganje u ruralno stanovništvo, a osobito mlade s ciljem ruralnog razvoja i stvaranje prepoznatljivog područja ugodnog za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja, temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini.

  Svi zainteresirani prijavitelji cijeli tekst LAG Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju za pojedine mjere mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA putem sljedećih poveznica:

   LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“: LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1.

   LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“: LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1.

  LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na informativne radionice „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ koje će se održati u sljedećim terminima:

  • 18. svibnja 2022. u 10:00 sati – KIC „Napredak“ Gračac, Ulica Nikole Tesle 37
  • 19. svibnja 2022. u 10:00 sati – Općinska vijećnica, Korenica, Trg Svetog Jurja 6
  • 20. svibnja 2022. u 10:30 sati – KIC Gospić, Budačka 12

  Informativna radionica „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ održat će se u Gospiću u sljedećem terminu:

  • 27. svibnja 2022. u 11:00 sati – KIC Gospić, Budačka 12

  Upute i obavijesti kandidatima

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 11/20, 9/21 i 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisala je Javni natječaj za prijem u radni odnos službenika na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 39/2022, na radno mjesto: Voditelj/ica Odsjeka za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

 • Upute i obavijesti kandidatima (13.04.2022.)
 • Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 4/22), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
  Sve detalje natječaja, uvjere i potrebnu dokumentaciju za prijavu, pogledajte u prilogu.

 • Natječaj za kupnju (13.04.2022.)
 • Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (13.04.2022.)
 • Izjava o korištenju osobnih podataka (13.04.2022.)
 • Obrazac ponude (13.04.2022.)
 • Održana završna konferencija projekta Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

  U utorak, 05. travnja 2022. godine sa početkom u 11 sati, održana je završna konferencija projekta Zaželi sebi-ostvari dobro svima!
  Na konferenciji su predstavljeni rezultati provedbe projekta koji u svibnju ove godine završava.
  Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2021. godine, te je kroz projekt bilo zaposleno 30 žena na razdoblje od 12 mjeseci. kroz projekt je uključeno više od 220 korisnika (od početno predviđenih 180). 12 mjeseci su korisnici dobivali pakete higijenskih potrepština, te je na kraju projekta izvršeno obrazovanje za 30 zaposlenica.
  “Ovaj projekt je bio izuzetno važan kako našim zaposlenicama, tako i korisnicima. Jednostavno smo se naviknuli jedni na druge, i jako mi je žao da to ovdje završava. Ali svakako se nadamo novom Javnom pozivu od strane ministarstva, na koji ćemo zasigurno aplicirati.”, naglasila je voditeljica projekta, Ljiljana Hrgota.
  “Želim se zahvaliti prvenstveno ženama koje su brinule o našim korisnicima, a onda i našoj Ljiljani i Tei koje su uspješno pravdale sva sredstva i nije bilo nikakvih financijskih korekcija. ovo je hvale vrijedan projekt koji je kroz dva kruga u općinu donio preko 6 milijuna kuna, i svakako ćemo čim se poziv raspiše biti spremni na prijavu.”, rekao je načelnik Općine Plitvička jezera, Ante Kovač.
  Na kraju konferencije, načelnik Općine Plitvička jezera, zaposlenicama je dodijelio zahvalnice za izniman trud i doprinos projektu.

  PREDSTAVA ZA NAJMANJE – PRIČA O SVJETLU

  U sklopu produljenog boravka “Kad se male ruke slože” kojeg provodi Općina Plitvička Jezera u partnerstvu sa DV Slapić održat će se još jedna predstava.
  U izvedbi Kazalište Mala scena pod nazivom “Priča o svjetlu” najmlađoj publici dočarati će se kako je svjetlost posvuda oko nas.
  Svjetlost stvara nebrojene čudesne učinke kojima se uistinu može zainteresirati i ono najmanje dijete i pružiti mu nezaboravan vizualni užitak prave čarolije. No, dualizam svjetlost – mrak pruža i mogućnost razmišljanja o unutarnjim, duhovnim svjetlima koja nas prožimaju, o dobru i zlu, o prosvjetljenju i spoznajama koje poput zvijezda u nama pokazuju put kojim se svako dijete, a i mi odrasli krećemo. Ta ogromna tema, naizgled prevelika za malenu djecu koja još ne poznaju ni osnovne oblike, a kamoli metafiziku života, velika je prilika za istraživanja mogućnosti komunikacije s djecom putem niza simbola i vizualnih senzacija te unutarnjih poticaja.
  🤩Kada?
  14.04. s početkom od 16.30h
  🤩Gdje?
  U područnom objektu “Vidra” na Mukinjama,.
  🤩Za koga?
  Predstava je namijenjena djeci uzrasta od 1,5 do 6 godina.
  🤩Koliko traje?
  Predstava traje 35-40 minuta.
  Sam projekt produljenog boravka i svih aktivnosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 🇪🇺
  *Događaj će biti sniman i fotografiran