Novosti

Poziv maturantima

KLASA: 602-03/21-01/01

URBROJ: 2125/11-01/01-21-02

U Korenici, 24. veljače 2021. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, dana 24. veljače 2021.  godine upućuje

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM MATURANTIMA

S PODRUČJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

ZA PRIJAVU NA BESPLATNO KORIŠTENJE APLIKACIJE

e-PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

Općina Plitvička Jezera će u suradnji sa centrom EducirajMe svim zainteresiranim maturantima s područja Općine Plitvička Jezera, te zainteresiranim maturantima koji nisu sa područja Općine Plitvička jezera ali završavaju srednjoškolsko obrazovanje na području Općine Plitvička Jezera (maturanti Srednje škole Plitvička Jezera) (dalje: Korisnicima) omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

 • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
 • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
 • Interaktivnoj osobnoj statistici
 • Neograničenog korištenja

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

 • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
 • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
 • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
 • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita

Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca koji je objavljen na općinskoj mrežnoj stranici pod nazivom „ePripreme za maturante“ obave prijavu Općini Plitvička Jezera za korištenje iste.

Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobnom dostavom u prostorije Općine ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica

a  najkasnije do 03.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.

 

 

                                                                       Općinski načelnik

Ante Kovač, v.r.

 • Obrazac za prijavu - ePripreme (24.02.2021.)
 •  

  Općina maturantima omogućuje korištenje aplikacije ePriprema za državnu maturu

  Općina Plitvička Jezera je otkupila licence za korištenje aplikacije ePriprema za državnu i probnu maturu za sve maturante srednjih škola s područja Općine Plitvička Jezera. Aplikaciju će moći koristiti svi koji se besplatno registriraju na web stranici mature.educirajme.com. Ista će se moći koristiti bilo kada, bilo gdje, na različitim uređajima (računalo, mobitel ili tablet), neograničen broj puta i to do kraja školske godine 2020./2021. odnosno do 31. kolovoza 2021. godine.

  Aplikacija će omogućiti maturantima da u udobnosti svojeg doma vježbaju i rade na testovima državnih matura od 2014. godine do danas i to A i B razinu svih predmeta. Upravo zbog trenutačne situacije sa korona virusom i online nastavom, maturanti i nemaju priliku sudjelovati na pripremama što zbog financijskih što zbog epidemioloških razloga, te bi aplikacija uvelike trebala pomoći mladima koji će danas sutra stvarati svoj život u našoj općini.

  Aplikacija korisnicima omogućava rješavanje ispita u obliku interaktivnih kvizova te kroz jednostavan pristup učenju i testiranju simulira stvarnu državnu maturu koja je preduvjet za upis na željeni studij.

  Uskoro objava i poziv maturantima za prijave.

  Još jedan projekt financiran sredstvima MRRFEU

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

  Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dodjeli novih 200.000,00 kn za projekt dogradnje javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera!

  Novi projekt u tijeku!

  Općina Plitvička Jezera trenutno provodi nekolicinu projekata financiranih sredstvima Europskih ali i nacionalnih fondova.

  Iznimno nas veseli što smo zajedno sa Općinskim društvom Crvenog križa Općine Plitvička Jezera partner na projektu “Prijevoz za kvalitetniji život”. Prijavitelj projekta je udruga Maštara, s kojom uspješno provodimo brojne projekte.

  Projekt je financiran od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u vrijednosti od 106.000,00kn. Projekt traje od 01.01.2021. – 31.12.20201.

  Uskoro donosimo detalje o aktivnostima na projektu.

  Poziv na 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/21-01/04

  URBROJ: 2125/11-03-21-01

  Korenica, 11.02.2021. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19 i 3/20)

   

   S A Z I V A M

  27. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. VELJAČE 2021. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 18.00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

   D N E V N I   R E D

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. DONOŠENJE STATUTA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  4. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNKIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODOINU,
  6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI KIC-a (CAFFE BAR),
  7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU,
  9. DONOŠENJE PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  10. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU
  11. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  12. DONOŠENJE ODLUKE O STJECANJU NEKRETNINA K.Č. BR. 12458 i 12132/2 U K.O. KORENICA,
  13. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERESNTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA.

   

  Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

   

              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Ante Bionda, v.r.

   

 • Poziv za 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća (11.02.2021)
 • 1. Prijedlog Statuta Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 2. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (11.02.2021)
 • 4. Prijedlog odluke za natječaj za Caffe bar (11.02.2021)
 • 5. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima (11.02.2021)
 • 6. Prijedlog zaključak o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 7. Prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2021. (11.02.2021)
 • 8. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9. Prijedlog izvješća o agrotehničkim mjerama za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9.1. Agrotehničke mjere (11.02.2021)
 • 10. Prijedlog odluke o stjecanju nekretnine (11.02.2021)
 • 11. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed (11.02.2021)
 • SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU I SMANJENJE NASILJA U OBITELJI

  Udruga žene „Nit „  u partnerstvu sa  Udrugom ZvoniMir iz Knina i Ženskom grupom Karlovac “Korak” iz Karlovca provodi  projekt  Zakoračimo u život bez nasilja – unapređenje usluge psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja  . Nositelj projekta je udruga Ženska  grupa Karlovac “Korak” . Projekt se provodi na području Karlovačke, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije i traje 24 mjeseca.

  Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.477.085,50 kn i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije.

  Savjetovalište  pruža pomoć žrtvama nasilja u obitelji pružanjem usluga :

  • uslugu inicijalnog savjetovanja za žene
  • uslugu telefonskog savjetovanja za žene
  • uslugu psihološkog savjetovanja za žene
  • uslugu psihološkog savjetovanja za djecu
  • uslugu psihološke procjene za žene
  • uslugu psihološke procjene za djecu

  Usluge savjetovanja možete ostvariti  putem telefona –  053-756-353 ; mob:0976410617 ili osobno dolaskom  u prostorije udruge na adresi : Korenica , ul. A. Stepinca 14  I. kat .

  Odluka o odabiru izvoditelja

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), u predmetu provođenja Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0351, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

  Odluku o odabiru izvoditelja

  Odobrava se zapošljavanje niže navedenih osoba na određeno vrijeme u Općinu Plitvička Jezera, zbog obavljanja privremenih poslova na projektu „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, i to kako slijedi:

  1. LUCIJA STOJANOVIĆ, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 15, Korenica
  2. MILANKA PANIĆ, Mihaljevac 26, Korenica,
  3. ZDRAVKA JURIĆ, Ante Starčevića 15, Korenica,
  4. VESNA ROSANDIĆ, Kompolje Koreničko 39, Korenica,
  5. BAHRA MARČETIĆ, Željava 40, Ličko Petrovo Selo,
  6. MILICA GLUMAC, Vrelo Koreničko 52, Korenica,
  7. ĐURĐICA BOBIĆ, Ličko Petrovo Selo,
  8. MARIJANA ŽIVKOVIĆ, Josipa Jovića 26/1, Korenica,
  9. NEDELJKA NAHOD, Zagrebačka 13, Korenica,
  10. OLGA GRUBEŠIĆ, Kalebovac 49, Korenica,
  11. BRANKA BARUNČIĆ, Vranovača 56, Korenica,
  12. SLAĐANA PAVLIĆ GRBIĆ, Kompolje Koreničko 15, Korenica,
  13. ANA ZEC, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 17, Korenica,
  14. MARINA JURKOVIĆ, Josipa Jovića 2,  Korenica
  15. AZRA RAPAIĆ, Vladimira Nazora 3, Korenica
  16. NADA MAŽAR, Rudanovac 119, Korenica,
  17. KATICA VUKOVAC, Suvajska 12, Korenica,
  18. KRISTINA ROSANDIĆ, Smoljanac 26, Plitvička Jezera,
  19. JASNA DIZDAR, Vranovača 44, Korenica,
  20. IVANA BIĆANIĆ, Rastovača 28, Plitvička Jezera
  21. LJUBICA BRAJKO, Vranovača 44/3, Korenica,
  22. DANIJELA ŠPOLJARIĆ, Mukinje 32, Plitvička Jezera,
  23. NEDELJKA LUKETIĆ, Ličko Petrovo Selo 26, Ličko Petrovo Selo,
  24. LIDIJA KARAKAŠ, Kompolje Koreničko 6, Korenica,
  25. GORDANA ŽIVKOVIĆ, Rudanovac 93, Korenica,
  26. MARINA DUJMOVIĆ, Gornji Vaganac 76, Ličko Petrovo Selo,
  27. KAROLINA KAJIŠIĆ, Rudanovac 28, Korenica,
  28. BRANKA DRAKULIĆ, Jezerce 28, Plitvička Jezera,
  29. MAJA HODAK, Poljanak 31/1, Plitvička Jezera,
  30. IRENA JANKOVIĆ, Alojzija Stepinca 21, Korenica.

  Članak 2.

  Odabir kandidata izvršen je nakon provedenog postupka Oglasa objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Plitvička Jezera, a na temelju Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu oglasa, klasa: 112-03/21-01/02, ur.broj: 2125/11-02/01-21-83, od 28.01.2021. godine.

  Članak 3.

  Sa kandidatkinjama iz članka 1. ove Odluke sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme na rok od jedne godine.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-84

  Korenica, 28.01.2021. godine

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

   

  JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

   

  Cjelokupan tekst natječaja i sve obrasce pogledajte u prilogu.

 • 3. Javni natječaj (27.01.2021.)
 • 1. Obrazac opisa programa ili projekta (27.01.2021.)
 • 2. Obrazac proračuna (27.01.2021.)
 • 3. Izjava o partnerstvu (27.01.2021.)
 • 4. Upute za udruge (27.01.2021.)
 • 4. Obrazac životopisa (27.01.2021.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (27.01.2021.)
 • 6. Izjava o financiranim projektima (27.01.2021.)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (27.01.2021.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (27.01.2021.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (27.01.2021.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (27.01.2021.)
 • 11. Obrazac-zahtjev za isplatu (27.01.2021.)
 • GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  KLASA: 402-08/21-01/0
  URBROJ: 2125/11-02/01-21-01

  Korenica, 26. siječanj 2021. godine

   

  Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014, 70/2017, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 2/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

  GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI

  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE

  PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima su identificirane potrebe u općini Plitvička Jezera.

  Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

  Iznosom od 205.000,00 kuna iz Proračuna Općine Plitvička Jezera planira se financirati i sufinancirati 13 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture, razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva.

  Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

   

  Načelnik Općine:

  Ante Kovač

   

  Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.02/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

  Godišnji plan natječaja u 2021. godini

  za financiranja projekata i programa koje provode udruge

  na području općine Plitvička Jezera iz sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera

  R. br. Naziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) Okvirni datum raspisivanja i završetka natječaja Ukupna vrijednost natječaja (kn) Područje Vrijednost po području Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od
  1. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Javni natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020.g. 27.01.2020.- 27.03.2020. 210.000,00 Kultura 135.000,00 6 do 31.12.2021.g.
  Razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 70.000,00 7

  Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, te socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 11/2020), odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera kao i stvarnih potreba u zajednici.

   

  U Korenici, 26.01.2021. godine                                                                                                                                                                    Načelnik Općine:

  Ante Kovač

   

 • Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge (27.01.2021.)