Iz Općine

Dječji vrtić “Slapić” privremeno zatvoren!

Nakon Osnovne škole “Dr. Franjo Tuđman”, te Srednje škole Plitvička Jezera, nakon prijedloga Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera, Načelnik Općine Plitvička Jezera donio je Odluku o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića “Slapić” zbog pogoršavanja epidemiološke situacije kako unutar Vrtića tako i u Općini. Vrtić ostaje zatvoren do 4. siječnja 2021. godine kada će uz novo mišljenje epidemiologa Stožer raspravljati o otvaranju.

Tekst Odluke nalazi se u privitku.

 • Odluka o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića Slapić (11.12.2020.)
 •  

  Poziv na 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička jezera

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

  S A Z I V A M

  16. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 30. SRPNJA 2019. GODINE (UTORAK) S POČETKOM U 15:30 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

  Read More

  OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, U ODSJEKU ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

  Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezerau Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti …

  Read More

  Rješenje o određivanju biračkih mjesta

   

  REPUBLIKA HRVATSKA

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

  IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Klasa: 013-03/18-01/16

  Ur.broj: 2125-18-01

  Korenica, 25. rujna 2018.g.

  Na temelju članka 19. Odluke o načinu i pravilima izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17) u svezi članka 67., 68. i 69.  Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16) Izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera  donosi

   

  R J E Š E NJ E

  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

   

   

  Za područje OPĆINE PLITVIČKA JEZERA određuju se biračka mjesta:

  1. Biračko mjesto broj 1. (MJESNI ODBOR BJELOPOLJE) u Korenici, OŠ dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac, Šeganovac, Jasikovac, Gradina Korenička i Ponor Korenički.
  2. Biračko mjesto broj 2. (MJESNI ODBOR ČANAK) u Čanku, društveni dom, Čanak, Čanak bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Čanak i Kozjan.
  3. Biračko mjesto broj 3. (MJESNI ODBOR JEZERCE) u Mukinjama, OŠ Plitvička Jezera, Mukinje 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Jezerce, Prijeboj, Čujića Krčevina i Kapela Korenička.
  4. Biračko mjesto broj 4. (MJESNI ODBOR KORENICA) u Korenici, srednja škola Plitvička Jezera, Korenica, Zagrebačka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko i Vrpile
  5. Biračko mjesto broj 5. (MJESNI ODBOR KRBAVICA)  u Korenici, OŠ dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Krbavica.
  6. Biračko mjesto broj 6. (MJESNI ODBOR LIČKO PETROVO SELO) u Ličkom Petrovom Selu, prostorije udruge TARA, Ličko Petrovo Selo 55, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo Koreničko, Rešetar i Zaklopača.
  7. Biračko mjesto broj 8. (MJESNI ODBOR POLJANAK) u Smoljancu, OŠ Smoljanac , Smoljanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Poljanak, Sertić Poljana i Plitvica Selo.
  8. Biračko mjesto broj 9. (MJESNI ODBOR RASTOVAČA) u Mukinjama, OŠ Plitvička Jezera, Mukinje 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Rastovača i Korana.
  9. Biračko mjesto broj 10.(MJESNI ODBOR SMOLJANAC) u Smoljancu, OŠ Smoljanac, Smoljanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Smoljanac.
  10. Biračko mjesto broj 11. (MJESNI ODBOR VAGANAC) u D. Vagancu, OŠ D. Vaganac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Donji Vaganac i Gornji Vaganac.
  11. Biračko mjesto broj 12. (MJESNI ODBOR VRELO) u Korenici, OŠ dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac i Trnavac.

   

  IZBORNO POVJERENSTVO

                                                                                            Predsjednik

                                                                                                                      Emir Merdić

  ZELENA ČISTKA 2018

  P O Z I V

  za sudjelovanje u akciji „Zelene čistke-Jedan dan za čisti okoliš“

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  Povodom svjetske akcije „Očistimo svijet za jedan dan“ ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete u akciji „Zelena čistka-Jedan dan za čisti okoliš“  na području Općine Plitvička Jezera koje će se održati u subotu 15.09.2018.godine.

   

  Okupljanje je ispred zgrade Općine Plitvička Jezera u 9,00 sati.

  – lokacija čišćenja: Rudanovac

  – lokacija čišćenja: Vrpile

   

  #worldwithoutwaste #threefingersup #worldcleanupday

 • Poziv na sudjelovanje u akciji "Zelena čistka" 2018. ()
 • Objava listi za mjesne odbore

  Na temelju članka 19. Odluke o načinu i pravilima izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17) u svezi članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16) Izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera  utvrdilo je i prihvatilo pravovaljane kandidacijske liste, te sastavilo zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera.

 • MO BJELOPOLJE ()
 • MO ČANAK ()
 • MO JEZERCE ()
 • MO KORENICA ()
 • MO KRBAVICA ()
 • MO LIČKO PETROVO SELO ()
 • MO PLITVIČKA JEZERA ()
 • MO POLJANAK ()
 • MO RASTOVAČA ()
 • MO SMOLJANAC ()
 • MO VAGANAC ()
 • MO VRELO ()
 • JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

  Na temelju članka 1. stavka 1 točka 2. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 3/18, 08/18), načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI POZIV

  za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

    

  Članak 1.

  Općina Plitvička Jezera sufinancira obnovu stambenih zgrada, osobito krovišta, na području Općine Plitvička Jezera.

  Članak 2.

  Stambene zgrade iz članka 1. ovog poziva su zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade.

  Članak 3.

  Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, osobito krovišta, sufinancira obnovu stambenih zgrada na području Općine u minimalnom iznosu od 50% investicije, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove sufinanciraju suvlasnici zgrada. Cilj ovog poziva je zaustaviti daljnje propadanje zgrada te je stoga utvrđeno da su krovišta prioritet, ali pojedine zgrade mogu navesti i druge prioritete te ih obrazložiti.

   

  Članak 4.

  Izvor financiranja su sredstva predviđena člankom 1. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018)

   

  Predviđena novčana sredstva sukladno odredbi 1. stavka 1 točka 1. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) iznose 900.000,00 kuna, a ovisit će o realizaciji proračuna.

   

  Članak 5.

  Rokovi za prijavu na javni poziv počinju teći s danom objave i poziv je trajno otvoren do konačne potrošnje sredstava predviđenih I. Izmjenom i dopunom Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) ili do kraja kalendarske godine.

   

  Općina sufinancira obnovu zgrada suvlasnicima koji su se preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada prijavili na Javni poziv koji će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera i prijave se razmatraju po redoslijedu zaprimanja.

   

  Članak 6.

  Svaku prijavu vrednuje Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove stambenih zgrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

  Članak 7.

  Povjerenstvo, istovremeno zaprimljene prijave, prije svega razmatra prijavu po sljedećim kriterijima:

   

  1. Stupanj oštećenosti stambene zgrade i hitnost obnove
  2. Opravdanost predloženog troškovnika
  3. Postotak i način vlastitog sufinanciranja
  4. Broj stambenih jedinica

   

  Članak 8.

   

  Zgrada čiji su suvlasnici spremni odmah izdvojiti 50% svojih sredstava i čiji troškovnik povjerenstvo smatra opravdanim, može uz valjanu dokumentaciju potpisati ugovor i odmah početi s obnovom.

  U svim ostalim slučajevima, povjerenstvo može odrediti redoslijed obnove ovisno o redoslijedu prijave, stanju proračuna i kriterijima iz članka 7. ovog Javnog poziva.

   

  Zainteresirane strane imaju pravo tražiti pismeno očitovanje o redoslijedu financiranja obnove.

   

  Zainteresirane strane iz prethodnog stavaka ovog članka su upravitelji stambenih zgrada i predstavnici suvlasnika koji su se prijavili na ovaj Javni poziv.

   

  Članak 9.

  Ukoliko 30 dana od otvaranja javnog poziva Povjerenstvo utvrdi da nema dovoljno prijava,

  Povjerenstvo će predložiti načelniku da krene u obnovu i drugih prioriteta zgrada koje su se

  prijavile ne obnovu.

   

  Članak 10.

  Za pravovaljanu prijavu suvlasnici su dužni dostaviti:

  1. Popunjen obrazac prijave
  2. Dostaviti ovjereni troškovnik investicije (koji su dužni sami tražiti od izvođača)
  3. Izjava o načinu sufinanciranja vlastitog udjela
  4. Fotodokumentacija postojećeg stanja

   

  Članak 11.

  Nakon odobrenja prijave, suvlasnici će potpisati ugovor s izvođačima i s Općinom u
  kojem će se definirati cijena investicije, način i rokovi izvođenja radova i isplate te sva ostala
  prava i obveze.

  Članak 12.

  Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja.

   

  KLASA: 370-01/18-01/06

  URBROJ: 2125/11-01/01-18-01

  Korenica, 13.7.2018.

   

  OPĆINSKI NAČELNIK

  ANTE KOVAČ

   

  Prijave se dostavljaju ili poštom ili osobno na: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s naznakom “Javni poziv za obnovu zgrada- NE OTVARAJ.

  Za sva pitanja obratite se Uredu načelnika radnim danom od 7 do 15 h (mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr).

  obrazac prijave i izjava

  JAVNI NATJEČAJ o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 17/17) i Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17), načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  I. PREDMET NATJEČAJA

  Predmet ovog natječaja je prodaja osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

  Vrsta vozila: osobni automobil

  Marka vozila: Renault

  Tip i model vozila: Talisman Zen Energy dCi 160 EDC Stop&Start

  Boja vozila: crna – s efektom

  Broj šasije: VF1RFD00256109981

  Oblik karoserije: zatvoreni – limuzina

  Godina proizvodnje: 2016.

  Ekološka kategorija vozila: EURO 6W

  Vrsta goriva: Diesel

  Snaga motora: 118 kW

  Početna prodajna cijena: 160.000,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

  Reg. oznaka: GS-559CP

  Datum prve registracije: 26. 8. 2016. godine

  Registriran do: 29. 8. 2018. god.

  Prijeđeni km: 37028.

  II. NAČIN, UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE

  Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

  Prodaja se obavlja po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore.

  Vozilo se može pogledati radnim danom od 8 do 14 sati na adresi: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, Korenica.

  Isplata se vrši prije potpisivanja ugovora o prodaji.

  Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

  Kupac je dužan sklopiti ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prodaji.

  Ponuda mora sadržavati:

  1. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

  2. preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe i vlasnike obrta,

  3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

  Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja.

  III. DOSTAVA PONUDE

  Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti preporučeno poštom ili osobnom dostavom s naznakom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, »Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila«.

  IV. OCJENA I ODABIR PONUDE

  Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

  O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji bit će obaviješteni pisano u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

  Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

  Klasa: 022-05/17-01/45

  Urbroj: 2125/11-03-17-08

  Općina Plitvička Jezera