Novosti

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno – Projekt Zaželi

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

NAČELNIK

KLASA: 100-01/17-01/03

URBROJ: 2125/11-01/01-19-196

Korenica, 12. travnja 2019.godine

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25. svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

  Javni  natječaj

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

 

 1. Broj traženih radnica: 1
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme (prva smjena, vikendi slobodni)
 4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
 1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
 2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
 • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
 • Žene koje imaju iskustvo u obavljanju poslova sa navedenim opisom
 • Žene s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice
 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječene ovisnice,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
 • Beskućnice
 • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

 

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
 • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
 • Zamolbu
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju u svrhu zaposlenja (ne starije od 6 mjeseci)
 • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

 

Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 7. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

 

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

 

Prijave se u roku 8 (osam) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu :

Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica

s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“,

 

ili osobno u tajništvo Općine Plitvička Jezera

 

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.

Objava biračima – manjine

Nastavno na Odluku Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vlada Republike Hrvatske donosi objavu biračima. Tekst u cijelosti možete pronaći u nastavku.

 • Objava biračima - manjine (09.04.2019.)
 • Obavijest o planiranom prekidu

  Obavještavamo korisnike mreže s područja općina Plitvička Jezera i Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže, dana 09.04. 2019. godine, biti u prekidu opskrba električnom energijom:

  • od 08:00 do 12:00 sati za naselja: Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača,  Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac.

   

  • od 08:00 do 15:00 sati za naselja: Smoljanac, Rastovača, Korana i  cijelo područje Općine Rakovica.

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Obavijest o planiranom prekidu (05.04.2019.)
 •  

  Raspored dežurstva OIP Općine Plitvička Jezera

  Klasa: 013-01/19-01/02

  Urbroj: 2183-19-1

  Korenica, 04. travnja 2019.god.

   

   

    OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE

  PLITVIČKA JEZERA POVODOM IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I

  PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  DEŽURAT ĆE U ZGRADI OPĆINE (VIJEĆNICA):

   

  • 4. i 5. travnja te 8., 9., 10. 11. i 12. travnja 2019.g. od 9,00h  –  15,00 h
  • 6. i 7. travnja 2019.g. od 10,00h  –  14,00h
  • 13. i 14 travnja 2019.g. od 09,00h  –  20,00h
  • 15. travnja 2019.g. od 09,00h  –  24,00h

   

   

  PREDSJEDNIK

  EMIR MERDIĆ

   

   

  Poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  U cilju zadovoljavanja interesa fizičkih osoba koji graniče sa općinskim zemljištem, a koji žele kupiti isto kako bi proširenjem formirali novu građevnu česticu, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera upućuje javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

  Detalje samog poziva donosimo u prilogu.

 • Poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (13.03.2019.)