Novosti

HEP: Obavijest o planiranom prekidu

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača, od kbr. 60 do kbr. 80.

Prekid u opskrbi je predviđen:

03.07.2020. od 08.00 do 16.00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

OBAVIJEST ZA JAVNA OKUPLJANJA

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ORGANIZATORI, KOJI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ORGANIZIRAJU JAVNA OKUPLJANJA (PREDIZBORNE SKUPOVE, VJERSKA, KULTURNA, SPORTSKA I DRUGA OKUPLJANJA) MORAJU VODITI RAČUNA O MJERAMA U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE COVID-19 SUKLADNO PREPORUKAMA NACIONALNOG STOŽERA I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO.

NAŽALOST, SVJEDOCI SMO KAKO SE DOBRE IDEJE I DOBRI PROJEKTI MOGU PRETVORITI U EPIDEMIOLOŠKO RISKANTNE SITUACIJE, TE STOGA MOLIMO SVE ORGANIZATORE DA BUDU ODGOVORNI I DRŽE SE PROPISANIH MJERA.

 

Obavijest organizatorima javnih okupljanja na području Općine Plitvička jezera

Obavještavaju se svi organizatori, koji na području Općine Plitvička Jezera organiziraju javna okupljanja (predizborne skupove, vjerska, kulturna, sportska i druga okupljanja) moraju voditi računa o mjerama u cilju sprječavanja širenja epidemije Covid-19 sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Nažalost, svjedoci smo kako se dobre ideje i dobri projekti mogu pretvoriti u epidemiološko riskantne situacije, te stoga molimo sve organizatore da budu odgovorni i drže se propisanih mjera.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama članicama Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera

Predsjednik Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera g. Dražen Karakaš donio je dana 23. lipnja 2020.g. Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama članicama Sportske zajednice. Zbog neizvjesne situacije oko epidemije koronavirusa, a u dogovoru s Upravnim odborom Sportske zajednice, udrugama su dodijeljeni umanjeni iznosi, dok će daljnja isplata ovisiti o aktivnostima udruga u jesenskom dijelu godine.

Tekst Odluke pročitajte u privitku.

 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama članicama SZOPJ (23.06.2020)
 • HEP: Obavijest o planiranom prekidu

  Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača od kućnog broja 60 do kbr. 80. 

  Prekid u opskrbi je predviđen 16., 17., te 18. lipnja 2020.g. 

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419.

  S poštovanjem,

  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Mobilno reciklažno dvorište u Vagancu

  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

  Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

  Na području Općine Plitvička Jezera u ovom je ciklusu određena lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, uz kojeg će biti postavljen i kontejner za krupni otpad. U sljedećem će ciklusu mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na drugim lokacijama, o čemu ćete niti pravovremeno obaviješteni. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, prema datumima i satnici navedenima u ovom letku.


  RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

  LOKACIJA:  VAGANAC ( kčbr. 74/1)

  (15.06.2020. – 29.06.2020.) PONEDJELJAK – PETAK (13:00-14:00)

  U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti sljedeće vrste otpada:

  -papir i karton,
  – ambalaža od plastike, metala i stakla,
  -ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
  -otpadna ulja (jestiva i motorna)
  -fluorescentne i štedne žarulje
  -lijekovi
  -boje, tinta, ljepila, smole,
  -EE otpad.

  Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 350-01/19-02/28

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-20-52

  Korenica, 2.6.2020. godine

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-02/19-01/28 URBROJ: 2125/11-02-04/01-20-51 od 2.6.2020. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

   

  Javnu raspravu

  o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

  Općine Plitvička Jezera

  1. Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

  Općine Plitvička Jezera održat će se u periodu od 12. lipnja do 19. lipnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

  2. Tijekom trajanja Javne rasprave prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

  Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

  3. Javno izlaganje prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana  17. lipnja godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.

  4. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:

  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do lipnja 2020. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:

  a) Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,

  b) Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,

  c) Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana

  d) Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.

  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 19. lipnja 2020.  godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec. publ. admin.

   

  VODITELJ ODSJEKA

  Ana Karaula

   

  Obavijest stanovništvu

  OBAVIJEST STANOVNIŠTVU NASELJA MUKINJE, JEZERCE, PLITVIČKA JEZERA, KORANA, ČUJIĆA KRČEVINA, PRIJEBOJ, RASTOVAČA I SMOLJANAC

   

  Poštovani stanovnici navedenih naselja, uslijed kvara na glavnoj trafo stanici elektronaponske mreže hotela Plitvice, mogući su prekidi u isporuci vode.

  Molimo stanovništvo za racionalno korištenje vode.

  Ukoliko dođe do prekida opskrbe vodom, pitka voda će se osigurati putem vatrogasnih cisterni.

  Za sve ostale informacije bit ćete pravovremeno obaviješteni.

   

  Vodovod Korenica d.o.o.

   

  Obavijest o upisu djece u vrtić

  Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

  U vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

  Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2020./2021. godinu podnose se

  od 01. lipnja 2020. godine do 19. lipnja 2020. godine

  u matičnom objektu „Slapić“ Korenica,  Hrvatske mladeži 3.

  Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama matičnog i područnog objekta 03. srpnja 2020. godine.

   

  Obrazac za prijavu ( zamolbu) roditelj može preuzeti u objektima vrtića, te u prilogu.

  Roditelj/skrbnik je dužan uz prijavu djeteta za upis dostaviti sljedeće:

  – presliku rodnog lista i domovnice djeteta

  – presliku osobne iskaznice roditelja i potvrde o prijavljenom prebivalištu

  – presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata

  – presliku zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

  – potvrdu o zaposlenju roditelja i prosjek plaća za proteklu godinu

  – presliku dokumenta o rastavi ili smrti roditelja ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/ skrbnike

  – presliku rješenja o dječje doplatku

  – rodne listove za svu djecu u obitelji kao dokaz da je dijete iz obitelji sa troje ili više djece

  – suglasnost lokala zajednice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice

  Ispunjenu zamolbu sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt „Slapić“ u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.

   

  Ravnateljica

  Kristina Bobinac, v.r.

   

 • Obavijest o upisu u DV Slapić 2020./2021. (01.06.2020.)
 • Zamolba za upis djece (01.06.2020.)