Novosti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 4/22), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
Sve detalje natječaja, uvjere i potrebnu dokumentaciju za prijavu, pogledajte u prilogu.

 • Natječaj za kupnju (13.04.2022.)
 • Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (13.04.2022.)
 • Izjava o korištenju osobnih podataka (13.04.2022.)
 • Obrazac ponude (13.04.2022.)
 • Održana završna konferencija projekta Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

  U utorak, 05. travnja 2022. godine sa početkom u 11 sati, održana je završna konferencija projekta Zaželi sebi-ostvari dobro svima!
  Na konferenciji su predstavljeni rezultati provedbe projekta koji u svibnju ove godine završava.
  Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2021. godine, te je kroz projekt bilo zaposleno 30 žena na razdoblje od 12 mjeseci. kroz projekt je uključeno više od 220 korisnika (od početno predviđenih 180). 12 mjeseci su korisnici dobivali pakete higijenskih potrepština, te je na kraju projekta izvršeno obrazovanje za 30 zaposlenica.
  “Ovaj projekt je bio izuzetno važan kako našim zaposlenicama, tako i korisnicima. Jednostavno smo se naviknuli jedni na druge, i jako mi je žao da to ovdje završava. Ali svakako se nadamo novom Javnom pozivu od strane ministarstva, na koji ćemo zasigurno aplicirati.”, naglasila je voditeljica projekta, Ljiljana Hrgota.
  “Želim se zahvaliti prvenstveno ženama koje su brinule o našim korisnicima, a onda i našoj Ljiljani i Tei koje su uspješno pravdale sva sredstva i nije bilo nikakvih financijskih korekcija. ovo je hvale vrijedan projekt koji je kroz dva kruga u općinu donio preko 6 milijuna kuna, i svakako ćemo čim se poziv raspiše biti spremni na prijavu.”, rekao je načelnik Općine Plitvička jezera, Ante Kovač.
  Na kraju konferencije, načelnik Općine Plitvička jezera, zaposlenicama je dodijelio zahvalnice za izniman trud i doprinos projektu.

  PREDSTAVA ZA NAJMANJE – PRIČA O SVJETLU

  U sklopu produljenog boravka “Kad se male ruke slože” kojeg provodi Općina Plitvička Jezera u partnerstvu sa DV Slapić održat će se još jedna predstava.
  U izvedbi Kazalište Mala scena pod nazivom “Priča o svjetlu” najmlađoj publici dočarati će se kako je svjetlost posvuda oko nas.
  Svjetlost stvara nebrojene čudesne učinke kojima se uistinu može zainteresirati i ono najmanje dijete i pružiti mu nezaboravan vizualni užitak prave čarolije. No, dualizam svjetlost – mrak pruža i mogućnost razmišljanja o unutarnjim, duhovnim svjetlima koja nas prožimaju, o dobru i zlu, o prosvjetljenju i spoznajama koje poput zvijezda u nama pokazuju put kojim se svako dijete, a i mi odrasli krećemo. Ta ogromna tema, naizgled prevelika za malenu djecu koja još ne poznaju ni osnovne oblike, a kamoli metafiziku života, velika je prilika za istraživanja mogućnosti komunikacije s djecom putem niza simbola i vizualnih senzacija te unutarnjih poticaja.
  🤩Kada?
  14.04. s početkom od 16.30h
  🤩Gdje?
  U područnom objektu “Vidra” na Mukinjama,.
  🤩Za koga?
  Predstava je namijenjena djeci uzrasta od 1,5 do 6 godina.
  🤩Koliko traje?
  Predstava traje 35-40 minuta.
  Sam projekt produljenog boravka i svih aktivnosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 🇪🇺
  *Događaj će biti sniman i fotografiran

  Javni natječaj

  Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – daljnjem tekstu: ZSN), te odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, klasa: 112-01/22-01/01, urbroj: 2125-11-02/01-22-01, od 22. ožujka 2022. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje Javni natječaj.
  Sve detalje pogledajte na linku: Javni natječaj

  Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

  Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
  Poveznica: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518
  (Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice“)
  VLASNICI STAMBENIH JEDINICA SU DUŽNI PRIJE DOSTAVE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZATRAŽITI OD STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA POTVRDU O NADZORU STAMBENE JEDINICE. ZA IZDAVANJE NAVEDENE POTVRDE OBRATITI SE NA E-MAIL: civilnazastita@plitvicka-jezera.hr ILI U PROSTORIJAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, SVAKIM RADNIM DANOM OD 7-15SATI, UZ OBVEZNU DOSTAVU OBRASCA PONUDE SMJEŠTAJA ZA RASELJENE OSOBE, DOKAZ OVLASNIŠTVU STAMBENE JEDINICE I UKOLIKO JE VIŠE SUVLASNIKA OVJERENU IZJAVU O SUGLASNOSTI SVIH SUVLASNIKA DA SU SUGLASNI SA SKLAPANJEM UGOVORA O USTUPANJU STAMBENE JEDINICE.

 • Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova (28.03.2022.)
 • Obrazac - Pojedinačni smještaj (28.03.2022.)
 • Potvrda - Pojedinačni smještaj (28.03.2022.)
 • NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U DV SLAPIĆ U SKLOPU PROJEKTA „KAD SE MALE RUKE SLOŽE“

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Slapić“, te članka 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slapić“ donijelo je Odluku o raspisivanju

  NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA U DV SLAPIĆ I PODRUČNI OBJEKT VIDRA

  • Odgojitelj/ica – 5 izvršitelja/ica na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno) uz probni rad od 6 mjeseci

  • Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme (20 sati tjedno) uz probni rok od 3 mjeseca

  • Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme (20 sati tjedno) uz probni rok od 1 mjeseca

  Natječaj se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj UP.02.2.2.16.0238 „Kad se male ruke slože“ u sklopu poziva ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.
  Više informacija može se dobiti svaki radni dan od 07.00-15.00h na mobitel: 099/940-2174 te na e-mail: djecji.vrtic.slapic@gs.t-com.hr

 • Odluka o raspisivanju Natječaja DV Slapić - Kad se male ruke slože (25.03.2022.)
 • 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  Saziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, koja će se održati 28. ožujka 2022. godine sa početkom u 17.30 sati, sa pripadajućim prijedlozima odluka pogledajte u prilogu objave.

 • Saziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća (21.03.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 5. redovne sjednice (21.03.2022.)
 • 3.1. Zapisnik sa 2. izvanredne e-sjednice (21.03.2022.)
 • 3.2. Zapisnik sa 3. izvanredne e-sjednice (21.03.2022.)
 • 4. Zaključak o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (21.03.2022.)
 • 4.1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za 2021. godinu (21.03.2022.)
 • 5. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2021. godinu (21.03.2022.)
 • 6. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, 2021. (21.03.2022.)
 • 6.1. Agrotehničke mjere (21.03.2022.)
 • 7. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (21.03.2022.)
 • 7.1. Mišljenje Ministarstva (21.03.2022.)
 • 8. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (21.03.2022.)
 • 9. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice (21.03.2022.)
 • 9.1. Zamolba Maja Brajković Mažar (21.03.2022.)
 • 10. Odluka o suglasnosti na prijenos komunalnih vodnih građevina (21.03.2022.)
 • 11. Odluka o dopuni Odluke o poslovnim prostorima za obavljanje određene djelatnosti u zgradi KIC-a (21.03.2022.)
 • Saziv: 3. izvanredna (elektronska) sjednica Općinskog vijeća

  Saziv i točke dnevnog reda za 3. izvanrednu (elektronsku) sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, pogledajte u prilogu.

 • Saziv (10.03.2022.)
 • 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu (10.03.2022.)
 • 2. I. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu (10.03.2022.)
 • 3. I. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu (10.03.2022.)
 • 4. Odluka o dugoročnom zaduženju (10.03.2022.)
 • Javni pozivi za iskaz interesa

  Poštovani,
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Ovim putem želimo Vas informirati o „Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske“, također Vas molimo da ovu informaciju objavite na svojim web stranicama kako bi poduzetnici s Vašeg područja bili informirani i da se na vrijeme mogu uključiti.
  Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pristupa mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.
  Lanci vrijednosti, za koje smo zajednički prepoznali da imaju najveći potencijal za rast u Jadranskoj Hrvatskoj su:
  RLV Plavi rast Jadranske Hrvatske
  RLV Zdravlje Jadranske Hrvatske
  RLV Pametna industrija Jadranske Hrvatske
  RLV Zeleni rast Jadranske Hrvatske
  RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske.
  Ukoliko želite saznati više informacija o javnim pozivima, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira online radionice za sve zainteresirane. Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva pronađite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Razvoj HR i Strukturni fondovi.
  Više o industrijskoj tranziciji u Jadranskoj Hrvatskoj općenito možete pronaći u Planu za industrijsku tranziciju (PIT) Jadranske Hrvatske.
  Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske!