Novosti

Obavijesti iz Turističke Zajednice Općine Plitvička Jezera

Turistička Zajednica Općine Plitvička Jezera objavljuje nekoliko važnih informacija vezano za plaćanje turističke pristojbe, plaćanja paušala kao i sve vezano za prijavu gostiju. Sve detalje pratite na službenim stranicama Turističke Zajednice i na sljedećim linkovima:
👉https://www.discoverplitvice.com/…/pravilnik-odgoda-osloba…/
👉https://www.discoverplitvice.com/…/zahtjev-za-odgodu-placa…/
👉https://www.discoverplitvice.com/…/upute-za-prijave-gostij…/

OBAVIJEST: Dječji vrtić Slapić

Obavještavaju se roditelji čija su djeca upisana u Dječji vrtić Slapić, te područni objekt Vidra na Plitvičkim jezerima, da zbog cjelokupne situacije sa SARS-CoV-2 virusom, vrtići na području Općine Plitvička Jezera ostaju zatvoreni do daljnjega.

Na osnovu brojnih upita, obavještavamo roditelje da će dobiti uplatnice za plaćanje vrtića na pola iznosa za ožujak 2020. godine, a ostatak se ne plaća do daljnjega.

Također, o prihvatu djece ćete biti pravovremeno obaviješteni shodno razvoju situacije.

 

Ravnateljica

Kristina Bobinac, v.r.

Poziv za dostavu ponude za izvršenja usluge – “Izrada projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – sanacija odlagališta Vrpile”

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom “Izrada projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – sanacija odlagališta Vrpile”. Cjelokupan tekst poziva sa pripadajućim obrascima pogledajte u prilogu.

 • Jednostavna nabava - "Izrada projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava - sanacija odlagališta Vrpile" (24.03.2020.)
 • Projektni zadatak (24.03.2020.)
 • Poziv za dostavu ponuda (.doc) (24.03.2020.)
 • Zabrana napuštanja prebivališta i podnošenje zahtjeva za izdavanje Propusnice

  S ciljem smanjenja rizika od prijenosa bolesti COVID-19, Nacionalni stožer civilne zaštite je 23.03.2020. donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, kojom je ograničen međugradski promet.

  Kretanje unutar područja Općine Plitvička Jezera će biti i dalje moguće, s tim da i ovim putem preporučujemo da kretanje svedete na minimum. Kretanje izvan mjesta prebivališta će biti moguće samo uz Propusnice.

  Sukladno donešenoj Odluci, Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera izdaje Propusnice SAMO za one koji prebivalište napuštaju iz vitalnih razloga poput skrbi o starijima, djeci i kupnji hrane (izvan mjesta prebivališta). Za stanovnike koji trebaju hitnu medicinsku skrb izvan mjesta prebivališta Propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine, a za sve ostale razloge, poput odlaska na posao, Propusnicu izdaje Poslodavac.

  Ukoliko spadate pod skupinu kojoj Općinski stožer treba izdati propusnicu, molimo da skinete obrazac Zahtjeva ispod ove objave i popunjenog ga vratite na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr. Zahtjevi se zaprimaju isključivo elektronskim putem, a iznimno, ukoliko netko nema mogućnost slanja Zahtjeva elektronskim putem, isti se može javiti tijekom radnog vremena na telefon 053 776 018, te će mu, ukoliko udovoljava uvjete, biti izravno izdana odgovarajuća Propusnica.

 • Zahtjev za izdavanje propusnice ()
 •  

  Natječaj za zapošljavanje

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25. svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

    Javni  natječaj

   

  Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

   

  1. Broj traženih radnica: 1
  2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno
  3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme (prva smjena, vikendi slobodni)
  4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
  5. Opis poslova:
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
  1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
  2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
  • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
  • Žene koje imaju iskustvo u obavljanju poslova sa navedenim opisom,
  • Žene s invaliditetom,
  • Žrtve trgovanja ljudima,
  • Žrtve obiteljskog nasilja,
  • Azilantice
  • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
  • Liječene ovisnice,
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
  • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
  • Beskućnice
  • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

   

  1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
  • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
  • Zamolbu
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Uvjerenje o nekažnjavanju u svrhu zaposlenja (ne starije od 6 mjeseci)
  • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
  • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

   

  Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 7. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

   

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

   

  Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

  Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

   

  Prijave se u roku 8 (osam) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu :

  Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica

  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“,

  ili osobno u tajništvo Općine Plitvička Jezera

   

   

   

  Načelnik:

  Ante Kovač, v.r.

   

 • PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA (13.03.2020.)
 •  

   

   

  Priopćenje za javnost Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije

  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

  LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

  KLASA:008-02/20-03/09
  URBROJ:2125/1-02-20-02

  Gospić, 12. ožujka 2020. godine

   

  Predmet: Priopćenje za javnost,

   

  Dana 12. ožujka 2020. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije. Epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo izvijestio je prisutne o trenutnoj situaciji na području Ličko-senjske županije vezano za koronavirus, do danas je određen nadzor nad 222 osobe, za 187 osoba je nadzor istekao te je pod aktivnom nadzorom još 35 osoba, testiranje na koronavirus, uzimanjem briseva, je provedeno nad 7 osoba te su svi nalazi negativni.

  S obzirom na situaciju u okruženju provoditi će se sve moguće preventivne mjere kako ne bi došlo do pojave koronavirusa na području Ličko-senjske županije te su temeljem navedenog doneseni sljedeći zaključci Stožera:

  1. Preporučuje se odgoda svih organiziranih javnih kulturnih, sportskih i ostalih okupljanja na zatvorenim prostorima u narednom razdoblju kako bi se spriječila moguća pojava i zaustavilo širenje infekcije koronavirusom
  2. Preporučuje se odgoda svih planiranih putovanja i izleta izvan granica Republike Hrvatske.
  3. Epidemiološka situacija na području Ličko-senjske županije je povoljna te se nastavlja provođenje svih potrebnih mjera za održavanje iste

  Ukoliko organizatori unatoč zaključcima i preporukama Stožera održe planirano okupljanje svu odgovornost i rizik preuzima organizator.

  Zdravlje sugrađana i žitelja Ličko-senjske županije je najvažnije te su ove preporuke donesene s ciljem smanjenja rizika od unošenja i širenja infekcije.

  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

  LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

  LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1. – POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

  LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1.

  POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

   

  Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 10. ožujka 2020. godine treći LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima koja je usklađena s tipom operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

  Potpora je namijenjena mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj). Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem navedene Mjere je 3.161.466,00 HRK pri čemu potpora po korisniku iznosi 370.625,00 HRK ukoliko će poljoprivreda biti glavno zanimanje i korisnik će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede ili 148.250,00 HRK ukoliko poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede.

  Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju.

  Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu; te pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR

  Korisnici mogu ulagati u kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja; kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)); kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU; operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

  Zahtjevi za potporu podnose se na adresu LAG-a LIKA od 24. ožujka 2020., a najkasnije do 27. travnja 2020.

   

  Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA: https://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

   

  LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da prate web i FB stranicu LAG-a kako bi se pravovremeno upoznali s vremenom održavanja radionica za Mjeru 6.1.1.  na kojima će im biti objašnjeni uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

   

  LAG LIKA