HEP

HEP: Obavijest o planiranom prekidu

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
23.05.2020.         09:00 do 12:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

 

S poštovanjem

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

HEP: Obavijest o planiranom prekidu

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.10.2018.        08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

 

S poštovanjem,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

 

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU- HEP ODS

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.09.2018.        12:00 do 19:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

 

S poštovanjem

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Obavijest o prekidu isporuke električne energije

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti sljedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
29.08.2018.         16:00 do 18:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

Obustava isporuke električne energije

HEP – Operator distribucijskog sustava  d.o.o.  Elektrolika Gospić,   izvješćuje  kupce da će zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 11.04.2018. godine, biti obustavljena isporuka električne energije:

–  od 08:00 do 12:00 sati za područje naselja: Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera,  Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača,  Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac.

Obavijest HEP-a

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja Korenica, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 24.08.2017. godine, od 8:30 do 16:00 sati nez opskrbe električnom energijom biti Trg Svetog Jurja i Zagrebačka ulica.

Obavijest HEP-a

HEP – Operatordistribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja Korenica, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 11.07.2017. godine, od 11:00 do 12:00 sati, bez napajanja električnom energijom biti Ulica Ante Starečvića, Zagrebačka 11 i Srednja škola Plitvička Jezera, Korenica.
HEP Obavijest

Obavijest HEP-a

HEP – Operatordistribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja Korenica, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 04.07.2017. godine, od 8:30 do 13:30 sati, bez napajanja električnom energijom biti Trg Svetog Jurja, Centar i dio Zagrebačke Ulice.

Obavijest HEP-a

HEP – Operatordistribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja: Ličko Petrovo Selo, Arapov Dol i Rešetar, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 28.06.2017. godine, od 8:30 do 15:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Planirani radovi na elektroenergetskom postrojenju 11.05.2017. g. i 12.05.2017. g.

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja: Oravac, Jsikovac, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje, Vrpile i Krbavica da su zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 11. svibnja i 12.svibnja 2017. godine, od 8 do 18 sati, mogući kratkotrajni prekidi isporuke električne energije.

Read More