Općinsko vijeće

Rezultati izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 4/11.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje

Read More

Izborna lista za izbor članica/članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Plitvička Jezera

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Plitvička Jezera, sastavilo je i objavljuje

Read More

Zaključak Općinskog Vijeća o prijedlogu Pravilnika o postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenim područjima

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na sjednici održanoj dana 13.02.2015.godine raspravljalo je o prijedlogu Pravilnika o postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenom području te nakon rasprave, na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), donijelo je sljedeće

Read More