KOMUNALAC: Isporuka komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

23.09.2021. godine svečano je izvršena primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 16 m³ za KOMUNALAC d.o.o., Korenica.

Više o istome u prilogu.

  • ISPORUKA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ()
  •