Konačni rezultati izbora u Općini Plitvička Jezera

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera i zamjenika Općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.