Lista kandidata koji su predali potpune prijave na Javni natječaj za uređenje okućnica na području Općine Plitvička Jezera

Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva za uređenje okućnica na području Općine Plitvička Jezera pregledom pristiglih prijava utvrdilo  je da su sljedeći kandidati predali potpunu dokumentaciju:

R.br.

Ime i prezime Zatraženi iznos Potpuna prijava

1.

Mira Bureš

7.500,00 kn DA

2.

Mirjana Ristić 7.500,00 kn

DA

3.

Dejan Andrić Vukančić 7.500,00 kn DA
4. Snježana Fajdetić 5.000,00 kn

DA

5.

Denis Kušanić 7.500,00 kn DA

6.

Hrvoje Matejčić 7.500,00 kn DA

7.

Ilija Barešić 7.500,00 kn

DA

8.

Branka Đapić 7.500,00 kn

DA

9.

Mile Krznarić 7.500,00 kn DA
10. Jozo Franjičić 7.500,00 kn

DA

11.

Branko Grubešić 7.500,00 kn DA
12. Zdravko Vukovac 2.390,80 kn

DA

13.

Josip Jandrić 7.500,00 kn DA
14. Zlatko Galešić 7.500,00 kn

DA

15.

Ivan Galešić 7.500,00 kn DA
16. Mira Ćesir 7.500,00 kn

DA

17.

Ivo Marijanović 7.500,00 kn DA
18. Milan Končar 7.500,00 kn

DA

19.

Goran Krančić 7.500,00 kn DA
20. Marko  Jurić 7.500,00 kn

DA

21.

Pero Crepulja 7.500,00 kn DA
22. Damir Tomić 7.500,00 kn

DA

23.

Sonja Sokač 7.500,00 kn DA

24.

Marko Šimić 7.500,00 kn

DA

25. Damir Prebeg 7.250,00 kn

DA

26.

Suzana Orešković 7.500,00 kn

DA

27. Stevo Đević

7.500,00 kn

DA

28.

Ivo Šimić 7.500,00 kn

DA

29.

Višnja Magdić 7.500,00 kn

DA

30.

Dario Štimac 7.500,00 kn

DA

31.

Jozo Marijanović 7.500,00 kn

DA

32.

Drago Rogić 7.500,00 kn DA
33. Srđan Prica 7.500,00 kn

DA

34.

Ivan Hodak 7.500,00 kn DA
35. Željko Mlađen 4.061,00 kn

DA

36.

Borislav Karaula 5.000,00 kn DA
37. Dragan Kukuruzović 7.500,00 kn

DA

38.

Siniša Barunčić 7.500,00 kn DA
39. Pero Pejić 7.500,00 kn

DA

40.

Ivica Kukuruzović 7.328,75 kn DA
41. Ivan Lukić 7.500,00 kn

DA

42.

Anto Juko 7.500,00 kn DA
43. Mirko Matovina 7.500,00 kn

DA

44.

Luka Maračić 7.500,00 kn DA
45. Gabrijel Maračić 7.500,00 kn

DA

46.

Pero Tomljanović 7.500,00 kn DA

47.

Mile Matijević 7.500,00 kn DA

48.

Drago Ramljak 7.500,00 kn

DA

49.

Sanja Ramljak 7.500,00 kn DA

50.

Drago Knežević 7.500,00 kn

DA

Konačnu listu dobitnika utvrdit će načelnik posebnom Odlukom.Uvid u dokumentaciju mogu obaviti svi koji su se prijavili na natječaj  i to od srijede 11. travnja do petka 13. travnja 2018.g. od 9 h do 11 h u Općinskoj vijećnici.