Međunarodni dan žena

Svake godine 8. ožujka obilježava se Međunarodni dan žena te se tog dana slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Međunarodni dan žena zapravo predstavlja povijesnu borbu koju su žene morale voditi da bi uživale jednaka prava kao muškarci. Dobile su pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na odabir majčinstva, pravo na obnašanje svih funkcija u društvu te sva temeljna prava osigurana zakonima.

Svima ženama, majkama, curama želimo sretan njihov dan!