Ministarstvo dalo suglasnost na program upravljanja zemljištem

Temeljem odredbe članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18), Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, zastupano po potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, dipl.iur., daje

SUGLASNOST

na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Plitvička Jezera, koji je Općinsko vijeće donijelo Odlukom o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Plitvička Jezera, KLASA: 320-02/18-01/04, UR.BROJ: 2125/11-03-18-18, na sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine.

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR POLJOPRIVREDE

Tomislav Tolušić, dipl.iur.

  • Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program upravljanja poljoprivrednim zemljištem ()
  •