Mobilno reciklažno dvorište

Dragi mještani,

raspored lokacija i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta, kao i sve detalje o istome pogledajte u objavi.