Nabava rabljenih radnih strojeva- Komunalac d.o.o. Korenica

Dana 10.07.2018. godine Komunalac d.o.o. Korenica u Narodnim novinama objavio je otvoreni postupak javne nabave za nabavu rabljenih radnih strojeva.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/