Natječaj za imenovanje direktora/ice komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o.

Cjelokupan tekst natječaja za imenovanje direktora/direktorice komunalnog poduzeća Korenica d.o.o. možete pogledati u prilogu.

  • Natječaj za imenovanje direktora/ice komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. (18.08.2019.)
  •