Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera, kao i pripadajuće obrasce pogledajte u prilogu.

  • Natječaj za prodaju nekretnina (12.06.2024.)
  • Obrazac ponude (12.06.2024.)
  • Izjava o korištenju osobnih podataka (12.06.2024.)
  • Izjava o prihvaćanju uvjeta Natječaja (12.06.2024.)