Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 2018./2019.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 5 novih stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 novih stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.
 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

-Stručni studij: sestrinstvo

-Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika, kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske  stipendije iznosi 500.

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:

A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

-trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,

-četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički tehničar/tehničarka.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :

 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi 500.

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač, v.r.

 

Obrazac prijave za stipendije 2018/2019

Polugodišnji izvještaj o radu udruga

Poštovani predstavnici udruga,

Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()
 • Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
  1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  – organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  – izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  – promocija projekta u medijima,
  – kontrola rada zaposlenih žena,
  – osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  – sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
  – praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  – praćenje financijskih transakcija,
  – ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
  – promocija projekta,
  – distrubucija letaka i plakata,
  – nabava i podjela sredstava za higijenu,
  – ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
  – pisano testiranje,
  – intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
  3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
  130/17),
  4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
  određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

   

  Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

   

  Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta

  O B A V I J E S T

  24. svibnja 2019 . započet će s radom mobilno reciklažno dvorište za općinu Plitvička Jezera – naselje Mukinje . Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta stanovnicima se omogućuje besplatno odlaganje posebnih kategorija otpada na području na kojem žive.

   

  Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada koje će građani moći besplatno odložiti i to: neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti, kao i opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, flourescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otpada, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema, medicinski otpad.

  Komunalac d.o.o će  23. svibnja 2019.  postaviti mobilno reciklažno dvorište na parkiralištu uz nogometno  igralište  gdje će biti do 15. lipnja 2019 . Stanovnicima naselja  Mukinje bit će podijeljeni i edukativni letci sa vrstama otpada koje se mogu odložiti u mobilno reciklažno dvorište.

  Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je  svaki dan  od 13 do 15 sati kada će u reciklažnom dvorištu biti radnik Komunalca koji će preuzeti razvrstati otpad u 24 moguće kategorije.

  Nakon postavljanja u naselju Mukinje mobilno reciklažno dvorište preseliti ćemo  i  u ostale MO prema rasporedu a ponovno postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta biti će u rujnu 2019. o čemu ćemo građane na vrijeme obavijestiti.

   

  Direktor:

  v.r. Damir Jakšić, dipl.ing.

   

  Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko – senjske županije

  Sutra, 22. svibnja, po prvi put u našoj Općini na stadionu “Blatuša” – Mukinje, sa početkom u 10.00h održava se Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko – senjske županije.

  Na natjecanju će sudjelovati djeca od 5 do 7 godina iz 6 dječjih vrtića sa područja Ličko – senjske županije, uključujući i domaćina, DV Slapić.

  Djeca će se natjecati u pet disciplina: trčanje 50m, skok u dalj s mjesta, bacanje loptice u dalj, štafeta, mali nogomet.

  Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, da zajedno podržimo naše najmlađe.

  Sufinanciranje priključka struje za stubišnu rasvjetu

  14. svibnja 2019. godine donesena je Odluka o sufinanciranju priključaka struje za stubišnu rasvjetu kojom se odobrava sufinanciranje priključaka struje za stubišnu rasvjetu za zgrade koje su pod upravom upravitelja za stambene zgrade na području Općine Plitvička Jezera i koje  nemaju stubišnu rasvjetu.

  Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, sufinancirat će priključke za stubišnu rasvjetu u iznosu od 50% troškova priključka struje, a ostatak do pune vrijednosti radova priključka sufinanciraju suvlasnici zgrada iz sredstava pričuve.

  Izvor financiranja su sredstva predviđena Programom utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2019. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 28/18), a isti će se isplaćivati na račun stambene pričuve po dostavljenim dokazima.

  Općina će sufinancirati priključke struje za stubišnu rasvjetu suvlasnicima koji su preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada podnijeli zahtjev za sufinanciranje priključka struje za stubišnu rasvjetu najkasnije do 15. srpnja 2019. godine, a zahtjevi će se razmatrati po redoslijedu zaprimanja.

  Za sufinanciranje priključka predstavnici suvlasnika/upravitelj zgrada dužni su uz zahtjev dostaviti dokaz kojim dokazuju da su HEP-u podnijeli zahtjev za priključak stubišne rasvjete.

  Upravitelj zgrade je dužan najkasnije do 31.08.2019. godine kao dokaz o utrošku sredstava Općini dostaviti dokaz o uplati troškova priključka, te ugovor sa HEP-om o priključku.

   

  Obavijest o upisu djece u vrtić

  Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

  u vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

  zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2019./2020. god. se podnose od 13. svibnja 2019. godine u matičnom objektu “Slapić” Korenica, Hrvatske mladeži 3, a nakon toga se obavljaju upisi po komisiji za upise djece koju je imenovalo Upravno vijeće vrtića. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama matičnog i područnog objekta dana 17. lipnja 2019. godine.

   

  Obrazac za prijavu (zamolbu) roditelj može preuzeti i u jednom i u drugom objektu, te je ispunjenu i sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt Slapić u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.

   

  U Korenici, 13. svibnja 2019. godine

   

  Ravnateljica Vrtića

  v.r. Kristina Bobinac

  Otvorena javna savjetovanja

  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

  Svi zainteresirani mogu pogledati otvorena javna savjetovanja na našim stranicama na linku:

  Javna savjetovanja

  PLITVICE VALLEYS BIKE WEEKEND

  10.-12. svibanj 2019.

  Drugi vikend sunčanog svibnja rezervirajte za obilazak slikovitih Plitvičkih dolina – na dva kotača!

  Po prvi puta, u idili netaknute prirode nadomak Nacionalnog parka, održat će se trodnevna  biciklistička manifestacija Plitvice Valleys Bike Weekend, čiji će sadržajni program udovoljiti željama rekreativnih zaljubljenika u brdski biciklizam kao i avanturističkih natjecatelja u potrazi za novim, još uzbudljivijim off-road stazama.

  Potraga za najljepšim zalaskom sunca pretvorit će se e-bike noćnu ekspediciju, idealnu priliku za iskušavanje performansi vrhunskih električnih brdskih bicikala. Rekreativna subotnja biciklijada odvest će nas putevima tihih kukuruznih polja, kroz pitoreskna sela, sve do doma špiljskog lava i simpatičnih noćnih letača, gdje ćemo se u prelijepom zaštićenom krajobrazu podružiti uz pećinski piknik. Nećemo zaobići ni srednjevjekovnu kulu Drežnik Grad, koja stasito bdije nad raskošnim kanjonom rijeke Korane, nedaleko skrivene životinjske oaze, Doline jelena.

  Nedjeljna utrka provest će nas putevima gustih stoljetnih šuma, kraj usamljenih lovačkih čeka, prirodom progutanih sela, davno zaboravljenih kamenih bunara. Osim izvanrednim spustom kroz traktorske brazde i spektakularnim horizontima, najbrži natjecatelji biti će nagrađeni vrijednom opremom glavnog sponzora, biciklističkog giganta Gianta.

  Na prostoru Plitvice Art Farme smjestili smo Bike village na kojem ćemo uz slasne okuse domaćih jela uživati u testiranju posljednjih modela bicikala Bike Expo sajma. Djecu će zabaviti adrenalinski izazovi zelenih singlica i tombola bogatih iznenađenja.

  Aktivno se odmorite uz vrtnju pedala na svježem brdskom zraku, zabavu na otvorenom uz DJ-a i veselo društvo istomišljenika.

  Kući ćete se sigurno vratiti u boljoj formi, glave pune impresija, a možda i s novim biciklom! Vidimo se!


  DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA:

  • 10, 11. i 12. svibnja, Grabovac, Općina Rakovica, PLITVICE ART FARM
  •  Google maps – https://bit.ly/2DRUuuA

  SATNICA I PROGRAM

  1. dan – 10.5.2019.

  17:00-19:00 » registracija

  18:00-19:30 » palenta vs. basa

  19:30 » sunset seeker noćna Emtb vožnja (20km)

   

  1. dan – 11.5.2019.

  8:00-10:30 » registracija

  9:00-10:30 » eco & bike expo

  11:00 » Barac cave bike tour (30km)

  12:30 » pećinski piknik

  15:00 » ručak

  16:00 » eco & bike expo

  17:00 » single trail bike park

  18:00 » kids mtb skill drill

  18:30 » tombola

  19:30 » noćna vožnja

  20:00 » afterparty

  1. dan – 12.5.2019.

  9:00-10:30 » registracija & bike expo

  11:00 » start utrke

  14:00 » ručak

  15:00 » rezultati utrke

  PRIJAVE STARTNINA I KOTIZACIJA

   

  • kotizacija za biciklijadu iznosi 70 kuna
  • startnina za rekreativnu utrku iznosi 50 kuna
  • paket za oba dana 100 kuna
  • prijave na dan biciklijade ili utrke iznosi 90 kuna, odnosno 70 kuna

  *djeca mlađa od 12 godina u pratnji roditelja ne plaćaju kotizaciju

  • Kotizacija uključuje: majicu, ručak, ulaz u Baraćeve spilje*, piknik, medicinsko i pomoćno osoblje na stazi, organizaciju
  • Startnina uključuje: mjerenje vremena, sudačke troškove, medicinsko i pomoćno osoblje na stazi, startni broj, mjerni chip, ručak i majicu

  *broj osoba ograničen

   

  KATEGORIJE

  1. Barać caves bike tour – obiteljska brdska biciklijada (10+)
  2. Rekreativna utrka:

  muškarci – M1 – u 18, M2 – ostali,

  žene – sve kategorije,

  E-bike – sve kategorije

  STAZE

  1. Barać caves bike tour – duljina 30 km, 350m visinske razlike, makadam, asfalt
  2. Staza utrke –  duljina 30km staze, sitno asfalta, vožnja uz kanjon rijeke Korane, makadam, šumski uspon i dva turbo zabavna spusta sa singlicama na kraj, dinamična i raznovrsna staza čeka na Vas za 1. XCM

   

  OBAVEZNA OPREMA

  Barać caves bike tour – kaciga, ispravan bicikl, dugi rukav za ulaz u špilju


  OPĆENITO

  Plitvičke doline – Rakovica (Plitvice valleys) smještene se uz samu granicu sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Destinacija ima stalnih 170 km uređenih biciklističkih staza, a ove godine po prvi put u organizaciji sa Biciklističkim klubom Crna kraljica Plitvice te u suorganizaciji sa JU Baraćeve špilje i Plitvice bike & bed organizira prvu biciklističku utrku. U okolici mjesta održavanja biciklisitčke utrke puno je aktivnosti, lokaliteta i ponude koju posjetitelji mogu posjetiti.

  Udaljenosti od mjesta održavanja utrke, lokacije Plitvice Art Farm (Grabovac):

  • NP Plitvička jezera 8 km
  • Baraćeve špilje 11 km
  • Stari grad Drežnik 5 km
  • Benzinska postaja 1,2 km
  • Ambulanta 3,5 km
  • Ljekarna 3,5 km
  • Turističko-informativni centar 1 km
  • Bankomat (Hotel Grabovac) 1 km
  • Trgovina Stanić 400 m
  • Trgovina (Hotel Grabovac) 1 km
  • Trgovina (Kordun Grabovac) 1,2 km
  • Adrenalinski park Plitvice 3 km
  • Adrenalinski park Ogi 7 km
  • Ranch dolina jelena 5,5 km
  • Slunj – Rastoke 22 km