Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 2018./2019.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 5 novih stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 novih stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.
 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

-Stručni studij: sestrinstvo

-Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika, kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske  stipendije iznosi 500.

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:

A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

-trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,

-četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički tehničar/tehničarka.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :

 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi 500.

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač, v.r.

 

Obrazac prijave za stipendije 2018/2019

Polugodišnji izvještaj o radu udruga

Poštovani predstavnici udruga,

Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()
 • Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
  1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  – organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  – izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  – promocija projekta u medijima,
  – kontrola rada zaposlenih žena,
  – osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  – sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
  – praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  – praćenje financijskih transakcija,
  – ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
  – promocija projekta,
  – distrubucija letaka i plakata,
  – nabava i podjela sredstava za higijenu,
  – ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
  – pisano testiranje,
  – intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
  3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
  130/17),
  4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
  određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

   

  Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

   

  Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

  Poziv maturantima

  KLASA: 602-03/21-01/01

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-02

  U Korenici, 24. veljače 2021. godine

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, dana 24. veljače 2021.  godine upućuje

  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM MATURANTIMA

  S PODRUČJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  ZA PRIJAVU NA BESPLATNO KORIŠTENJE APLIKACIJE

  e-PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

  Općina Plitvička Jezera će u suradnji sa centrom EducirajMe svim zainteresiranim maturantima s područja Općine Plitvička Jezera, te zainteresiranim maturantima koji nisu sa područja Općine Plitvička jezera ali završavaju srednjoškolsko obrazovanje na području Općine Plitvička Jezera (maturanti Srednje škole Plitvička Jezera) (dalje: Korisnicima) omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

  ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

  • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
  • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
  • Interaktivnoj osobnoj statistici
  • Neograničenog korištenja

  Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

  • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
  • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
  • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
  • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita

  Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca koji je objavljen na općinskoj mrežnoj stranici pod nazivom „ePripreme za maturante“ obave prijavu Općini Plitvička Jezera za korištenje iste.

  Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobnom dostavom u prostorije Općine ili poštanskom pošiljkom na adresu:

  Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica

  a  najkasnije do 03.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.

   

   

                                                                         Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

 • Obrazac za prijavu - ePripreme (24.02.2021.)
 •  

  Općina maturantima omogućuje korištenje aplikacije ePriprema za državnu maturu

  Općina Plitvička Jezera je otkupila licence za korištenje aplikacije ePriprema za državnu i probnu maturu za sve maturante srednjih škola s područja Općine Plitvička Jezera. Aplikaciju će moći koristiti svi koji se besplatno registriraju na web stranici mature.educirajme.com. Ista će se moći koristiti bilo kada, bilo gdje, na različitim uređajima (računalo, mobitel ili tablet), neograničen broj puta i to do kraja školske godine 2020./2021. odnosno do 31. kolovoza 2021. godine.

  Aplikacija će omogućiti maturantima da u udobnosti svojeg doma vježbaju i rade na testovima državnih matura od 2014. godine do danas i to A i B razinu svih predmeta. Upravo zbog trenutačne situacije sa korona virusom i online nastavom, maturanti i nemaju priliku sudjelovati na pripremama što zbog financijskih što zbog epidemioloških razloga, te bi aplikacija uvelike trebala pomoći mladima koji će danas sutra stvarati svoj život u našoj općini.

  Aplikacija korisnicima omogućava rješavanje ispita u obliku interaktivnih kvizova te kroz jednostavan pristup učenju i testiranju simulira stvarnu državnu maturu koja je preduvjet za upis na željeni studij.

  Uskoro objava i poziv maturantima za prijave.

  Još jedan projekt financiran sredstvima MRRFEU

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

  Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dodjeli novih 200.000,00 kn za projekt dogradnje javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera!

  Novi projekt u tijeku!

  Općina Plitvička Jezera trenutno provodi nekolicinu projekata financiranih sredstvima Europskih ali i nacionalnih fondova.

  Iznimno nas veseli što smo zajedno sa Općinskim društvom Crvenog križa Općine Plitvička Jezera partner na projektu “Prijevoz za kvalitetniji život”. Prijavitelj projekta je udruga Maštara, s kojom uspješno provodimo brojne projekte.

  Projekt je financiran od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u vrijednosti od 106.000,00kn. Projekt traje od 01.01.2021. – 31.12.20201.

  Uskoro donosimo detalje o aktivnostima na projektu.

  Poziv na 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/21-01/04

  URBROJ: 2125/11-03-21-01

  Korenica, 11.02.2021. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19 i 3/20)

   

   S A Z I V A M

  27. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. VELJAČE 2021. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 18.00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA 6.

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

   D N E V N I   R E D

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. DONOŠENJE STATUTA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  4. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNKIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODOINU,
  6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI KIC-a (CAFFE BAR),
  7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  8. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU,
  9. DONOŠENJE PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  10. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU
  11. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  12. DONOŠENJE ODLUKE O STJECANJU NEKRETNINA K.Č. BR. 12458 i 12132/2 U K.O. KORENICA,
  13. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERESNTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA.

   

  Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

   

              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Ante Bionda, v.r.

   

 • Poziv za 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća (11.02.2021)
 • 1. Prijedlog Statuta Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 2. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (11.02.2021)
 • 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (11.02.2021)
 • 4. Prijedlog odluke za natječaj za Caffe bar (11.02.2021)
 • 5. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima (11.02.2021)
 • 6. Prijedlog zaključak o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 7. Prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2021. (11.02.2021)
 • 8. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9. Prijedlog izvješća o agrotehničkim mjerama za 2020. godinu (11.02.2021)
 • 9.1. Agrotehničke mjere (11.02.2021)
 • 10. Prijedlog odluke o stjecanju nekretnine (11.02.2021)
 • 11. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed (11.02.2021)
 • SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU I SMANJENJE NASILJA U OBITELJI

  Udruga žene „Nit „  u partnerstvu sa  Udrugom ZvoniMir iz Knina i Ženskom grupom Karlovac “Korak” iz Karlovca provodi  projekt  Zakoračimo u život bez nasilja – unapređenje usluge psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja  . Nositelj projekta je udruga Ženska  grupa Karlovac “Korak” . Projekt se provodi na području Karlovačke, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije i traje 24 mjeseca.

  Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.477.085,50 kn i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije.

  Savjetovalište  pruža pomoć žrtvama nasilja u obitelji pružanjem usluga :

  • uslugu inicijalnog savjetovanja za žene
  • uslugu telefonskog savjetovanja za žene
  • uslugu psihološkog savjetovanja za žene
  • uslugu psihološkog savjetovanja za djecu
  • uslugu psihološke procjene za žene
  • uslugu psihološke procjene za djecu

  Usluge savjetovanja možete ostvariti  putem telefona –  053-756-353 ; mob:0976410617 ili osobno dolaskom  u prostorije udruge na adresi : Korenica , ul. A. Stepinca 14  I. kat .

  Odluka o odabiru izvoditelja

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), u predmetu provođenja Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0351, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

  Odluku o odabiru izvoditelja

  Odobrava se zapošljavanje niže navedenih osoba na određeno vrijeme u Općinu Plitvička Jezera, zbog obavljanja privremenih poslova na projektu „Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“, i to kako slijedi:

  1. LUCIJA STOJANOVIĆ, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 15, Korenica
  2. MILANKA PANIĆ, Mihaljevac 26, Korenica,
  3. ZDRAVKA JURIĆ, Ante Starčevića 15, Korenica,
  4. VESNA ROSANDIĆ, Kompolje Koreničko 39, Korenica,
  5. BAHRA MARČETIĆ, Željava 40, Ličko Petrovo Selo,
  6. MILICA GLUMAC, Vrelo Koreničko 52, Korenica,
  7. ĐURĐICA BOBIĆ, Ličko Petrovo Selo,
  8. MARIJANA ŽIVKOVIĆ, Josipa Jovića 26/1, Korenica,
  9. NEDELJKA NAHOD, Zagrebačka 13, Korenica,
  10. OLGA GRUBEŠIĆ, Kalebovac 49, Korenica,
  11. BRANKA BARUNČIĆ, Vranovača 56, Korenica,
  12. SLAĐANA PAVLIĆ GRBIĆ, Kompolje Koreničko 15, Korenica,
  13. ANA ZEC, Ulica kraljice Katarine Kotromanić 17, Korenica,
  14. MARINA JURKOVIĆ, Josipa Jovića 2,  Korenica
  15. AZRA RAPAIĆ, Vladimira Nazora 3, Korenica
  16. NADA MAŽAR, Rudanovac 119, Korenica,
  17. KATICA VUKOVAC, Suvajska 12, Korenica,
  18. KRISTINA ROSANDIĆ, Smoljanac 26, Plitvička Jezera,
  19. JASNA DIZDAR, Vranovača 44, Korenica,
  20. IVANA BIĆANIĆ, Rastovača 28, Plitvička Jezera
  21. LJUBICA BRAJKO, Vranovača 44/3, Korenica,
  22. DANIJELA ŠPOLJARIĆ, Mukinje 32, Plitvička Jezera,
  23. NEDELJKA LUKETIĆ, Ličko Petrovo Selo 26, Ličko Petrovo Selo,
  24. LIDIJA KARAKAŠ, Kompolje Koreničko 6, Korenica,
  25. GORDANA ŽIVKOVIĆ, Rudanovac 93, Korenica,
  26. MARINA DUJMOVIĆ, Gornji Vaganac 76, Ličko Petrovo Selo,
  27. KAROLINA KAJIŠIĆ, Rudanovac 28, Korenica,
  28. BRANKA DRAKULIĆ, Jezerce 28, Plitvička Jezera,
  29. MAJA HODAK, Poljanak 31/1, Plitvička Jezera,
  30. IRENA JANKOVIĆ, Alojzija Stepinca 21, Korenica.

  Članak 2.

  Odabir kandidata izvršen je nakon provedenog postupka Oglasa objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Plitvička Jezera, a na temelju Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu oglasa, klasa: 112-03/21-01/02, ur.broj: 2125/11-02/01-21-83, od 28.01.2021. godine.

  Članak 3.

  Sa kandidatkinjama iz članka 1. ove Odluke sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme na rok od jedne godine.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-84

  Korenica, 28.01.2021. godine

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

   

  JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

   

  Cjelokupan tekst natječaja i sve obrasce pogledajte u prilogu.

 • 3. Javni natječaj (27.01.2021.)
 • 1. Obrazac opisa programa ili projekta (27.01.2021.)
 • 2. Obrazac proračuna (27.01.2021.)
 • 3. Izjava o partnerstvu (27.01.2021.)
 • 4. Upute za udruge (27.01.2021.)
 • 4. Obrazac životopisa (27.01.2021.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (27.01.2021.)
 • 6. Izjava o financiranim projektima (27.01.2021.)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (27.01.2021.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (27.01.2021.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (27.01.2021.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (27.01.2021.)
 • 11. Obrazac-zahtjev za isplatu (27.01.2021.)
 • GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  KLASA: 402-08/21-01/0
  URBROJ: 2125/11-02/01-21-01

  Korenica, 26. siječanj 2021. godine

   

  Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014, 70/2017, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 2/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

  GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI

  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE

  PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima su identificirane potrebe u općini Plitvička Jezera.

  Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

  Iznosom od 205.000,00 kuna iz Proračuna Općine Plitvička Jezera planira se financirati i sufinancirati 13 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture, razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva.

  Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

   

  Načelnik Općine:

  Ante Kovač

   

  Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.02/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje

  Godišnji plan natječaja u 2021. godini

  za financiranja projekata i programa koje provode udruge

  na području općine Plitvička Jezera iz sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera

  R. br. Naziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) Okvirni datum raspisivanja i završetka natječaja Ukupna vrijednost natječaja (kn) Područje Vrijednost po području Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od
  1. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Javni natječaja za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020.g. 27.01.2020.- 27.03.2020. 210.000,00 Kultura 135.000,00 6 do 31.12.2021.g.
  Razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva 70.000,00 7

  Godišnji plan izrađen je sukladno Programima javnih potreba u kulturi, te socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 11/2020), odnosno analizom dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera kao i stvarnih potreba u zajednici.

   

  U Korenici, 26.01.2021. godine                                                                                                                                                                    Načelnik Općine:

  Ante Kovač

   

 • Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge (27.01.2021.)