Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 2018./2019.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 5 novih stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 novih stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.
 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

-Stručni studij: sestrinstvo

-Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika, kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske  stipendije iznosi 500.

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:

A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

-trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,

-četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički tehničar/tehničarka.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :

 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi 500.

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač, v.r.

 

Obrazac prijave za stipendije 2018/2019

Polugodišnji izvještaj o radu udruga

Poštovani predstavnici udruga,

Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()
 • Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
  1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  – organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  – izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  – promocija projekta u medijima,
  – kontrola rada zaposlenih žena,
  – osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  – sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
  – praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  – praćenje financijskih transakcija,
  – ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
  – promocija projekta,
  – distrubucija letaka i plakata,
  – nabava i podjela sredstava za higijenu,
  – ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
  – pisano testiranje,
  – intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
  3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
  130/17),
  4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
  određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

   

  Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

   

  Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

  Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik Ličko-senjske županije” br. 3/18, 8/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), a u vezi sa člankom 141. stavak 1. točkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

  O D L U K U

  o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
  za školsku godinu 2019/2020

  Članak 1.

  Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera u školskoj godini 2019/2020.

  Članak 2.

  Prijevozom učenika srednjih škola Općine Plitvička Jezera, u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika autobusom koji se obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem tekstu: prijevoz učenika).

  Članak 3.

  Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
  – da imaju prebivalište na području Općine Plitvička Jezera,
  – da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
  – da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara,
  – da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobusom).
  Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.
  Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

  Članak 4.

  Općina će sufinancirati dio cijene mjesečne učeničke karte koji se ne sufinancira temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj 81/19), i to u omjeru od 50% od dijela cijene mjesečne učeničke karte koju ne sufinancira nadležno Ministarstvo, dok će u ostatku cijene mjesečne učeničke karte sudjelovat roditelji učenika.
  Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj 2019/2020. godinu.
  U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.
  Za ovu namjenu u 2019.g. Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna, te će se sredstva za tu namjenu planirati i u Proračunu za 2020. godinu.

  Članak 5.

  Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika, kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Općine Plitvička Jezera.

  Članak 6.

  Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Plitvička Jezera dostavlja prijevoznik prilikom ispostave mjesečne fakture za sufinanciranje prijevoza.
  Popis treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta, relaciju s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznos subvencija u skladu s člankom 3. ove Odluke, te iznos doplate roditelja od
  ukupne cijene. Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Općinu Plitvička Jezera.

  Članak 7.

  Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera”, te na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, a primjenjuje se od 09. rujna 2019. godine.

  Općinski načelnik:
  Ante Kovač

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza (09.09.2019.)
 • Poziv na 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/19-01/06

  URBROJ: 2125/11-03-19-01

  Korenica, 04.09.2019. god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/19)

   

   S A Z I V A M

   17. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13. RUJNA 2019. GODINE (PETAK) S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA 6.

   

  ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

   D N E V N I   R E D

   

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
  3. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  4. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  6. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
  7. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI,
  8. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u,
  9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u

   

  Materijali po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

  Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na broj telefona: 776-018 ili 776-017.

   

   

              PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Ante Bionda

 • 1. Odluka o određivanju pravnih osoba (06.09.2019.)
 • 2. Odluka o agrotehničkim mjerama (06.09.2019.)
 • 3. Odluka o imenovanju povjerenstva (06.09.2019.)
 • 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika (06.09.2019.)
 • 5. Odluka o prostorima za obavljanje određene djelatnosti u zgradi KIC-a (06.09.2019.)
 • 6. Odluka o kriterijima za određivanje visine zakupnine (06.09.2019.)
 • 7. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u zgradi KIC-a (06.09.2019.)
 • Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za prenamjenu zemljišta izvan Nacionalnog parka Plitvička Jezera

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je, na 15. redovnoj sjednici 4.6.2019. godine, donijelo  Odluku o IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Plitvička Jezera koja se odnosi za područje izvan granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera.

  Ovim putem se obavještavaju nositelji prava na navedenom zemljištu kako svoje Zahtjevi za prenamjenu zemljišta mogu podnijeti do 15.9.2019. godine.

  Način predaje zahtjeva: osobno, putem pošte (Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica) ili na mail adresu: ured.nacelnika@plitvicka-jezera.hr

   

 • Obrazac - Zahtjev za prenamjenu zemljišta (05.09.2019.)
 • Javni poziv za predočavanje nositeljima prava na nekretninama na području Općine Plitvička Jezera

  Pozivaju se nositelji prava koji nisu pristupili predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarske općine Plitvička Jezera i Prijeboj na području Općine Plitvička Jezera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere da pristupe predočavanju.

  Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Mukinje 34, Plitvička Jezera. Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/3801-380 ili email gzr@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

  Predočavanje podataka zaključuje se 20. rujna 2019. godine.

  Preuzmi: Javni poziv.pdf

   

   

  Obavijest – Dječji vrtić Slapić

  Obavještavaju se roditelji čija djeca sljedeće godine (rujan 2020.) polaze u prvi razred, a nisu upisana u vrtić, da se jave u vrtić radi organiziranja predškole.

  Predškola se odnosi na djecu koja su rođena od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. i obvezna je za svu djecu.

  Prijave možete napraviti osobno dolaskom u vrtić ili na broj telefona 099 3402 174, najkasnije do 20. rujna 2019. godine.

   

  Ravnateljica:

  Kristina Bobinac

 • Obavijest o upisu u predškolu (02.09.2019.)
 • Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

  KLASA: 350-01/18-02/12

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-46

  Korenica, 30.8.2019. godine

   

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/18-02/12, URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-45  od 29. kolovoza 2019. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

   

  Javnu raspravu

  o  Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever

   

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja javni poziv – objava održat će se u periodu od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  2. Tijekom trajanja Javne rasprave Urbanistički plan uređenja Korenica – sjever bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati i na elektroničkim stranicama Općine Plitvička Jezera: plitvicka-jezera.hr.

  Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:2000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

  1. Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever, održat će se dana 30. rujna 2019. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.
  2. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:
  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana uređenja Korenica – sjever iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja , primjedbe i prijedloge do 10. listopada 2019. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:
  1. Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
  2. Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,
  3. Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
  4. Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
  5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 10. listopada 2019. godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

  Pročelnica

  Klara Orlić, spec.admin.publ.

 • Nacrt prijedloga plana UPU Korenica-sjever (30.08.2019.)
 • Obavijest o javnoj raspravi o izradi UPU Korenica - sjever (30.08.2019.)
 •  

   

  Javni poziv nositeljima prava koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera

  KLASA: 911-01/14-01/01

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-392

  U Korenici 29.08.2019.

  Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Općina Plitvička jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera, K.O. Korenica u naselju

  Rudanovac, na k.č.br. 5025/4, 9489/3, 5025/6, 5025/7, 1461/1, 1460/46, 4795/9, 5025/4, 5025/6 i 5025/7,

  u naselju

  Vrelo Koreničko na k.č.br. 11007/6, 11007/7, 1565, 9430/7, 766 i 1565,

  u naselju

  Korenica Ulica kraljice Katarine Kotromanić na k.č.br. 12161/2, 12161/3 i 12161/4, Ulica Brinjska k.č.br.  11923/2 i Ulica Pere Šnjarića na k.č.br. 11482

  u naselju

  Kompolje Koreničko na k.č.br. 12410 i

  u naselju

  Gradina Korenička na k.č.br. 7997/1, 8045, 7450, 9628/1, 9615, 9429/1, 7768 i 9627

  da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 09.09.2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

   

   

  Načelnik Općine Plitvička Jezera

        Ante Kovač, v.r.