Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 2018./2019.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 5 novih stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 novih stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.
 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

-Stručni studij: sestrinstvo

-Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika, kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske  stipendije iznosi 500.

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:

A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

-trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,

-četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički tehničar/tehničarka.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :

 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi 500.

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač, v.r.

 

Obrazac prijave za stipendije 2018/2019

Polugodišnji izvještaj o radu udruga

Poštovani predstavnici udruga,

Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()
 • Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
  1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  – organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  – izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  – promocija projekta u medijima,
  – kontrola rada zaposlenih žena,
  – osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  – sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
  – praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  – praćenje financijskih transakcija,
  – ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
  – promocija projekta,
  – distrubucija letaka i plakata,
  – nabava i podjela sredstava za higijenu,
  – ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
  – pisano testiranje,
  – intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
  3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
  130/17),
  4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
  određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

   

  Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

   

  Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

  Redovito održavanje vegetacije na županijskim i lokalnim cestama Ličko – senjske županije

  Mole se stanovnici Općine Plitvička Jezera da odmaknu tzv. električne pastire i žičane ograde iz zemljišnog pojasa državne, županijske i lokalne ceste (1 metar od ruba asfalta) kako bi se omogućilo redovito održavanje zelenila uz ceste  (košnja trave i malčiranje grmlja).

  U suprotnom, ceste na kojima nisu uklonjeni tzv. električni pastiri i žičane ograde iz zemljišnog pojasa ceste, postat će kritične točke te osnova za daljnje zakonske mjere i postupke prema prekršiteljima.

  KLASA:340-01/20-01/03

  URBROJ: 2125/11-04-02/01-20-2

  Korenica, 02.07.2020.

  PROČELNICA

                                                                                      Klara Orlić spec.admin.publ

 • JUO Obavijest stanovnicima žuc (02.07.2020.)
 • HEP: Obavijest o planiranom prekidu

  Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača, od kbr. 60 do kbr. 80.

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  03.07.2020. od 08.00 do 16.00 sati

   

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

   

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

  OBAVIJEST ZA JAVNA OKUPLJANJA

  OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ORGANIZATORI, KOJI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ORGANIZIRAJU JAVNA OKUPLJANJA (PREDIZBORNE SKUPOVE, VJERSKA, KULTURNA, SPORTSKA I DRUGA OKUPLJANJA) MORAJU VODITI RAČUNA O MJERAMA U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE COVID-19 SUKLADNO PREPORUKAMA NACIONALNOG STOŽERA I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO.

  NAŽALOST, SVJEDOCI SMO KAKO SE DOBRE IDEJE I DOBRI PROJEKTI MOGU PRETVORITI U EPIDEMIOLOŠKO RISKANTNE SITUACIJE, TE STOGA MOLIMO SVE ORGANIZATORE DA BUDU ODGOVORNI I DRŽE SE PROPISANIH MJERA.

   

  Obavijest organizatorima javnih okupljanja na području Općine Plitvička jezera

  Obavještavaju se svi organizatori, koji na području Općine Plitvička Jezera organiziraju javna okupljanja (predizborne skupove, vjerska, kulturna, sportska i druga okupljanja) moraju voditi računa o mjerama u cilju sprječavanja širenja epidemije Covid-19 sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
  Nažalost, svjedoci smo kako se dobre ideje i dobri projekti mogu pretvoriti u epidemiološko riskantne situacije, te stoga molimo sve organizatore da budu odgovorni i drže se propisanih mjera.

  Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama članicama Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera

  Predsjednik Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera g. Dražen Karakaš donio je dana 23. lipnja 2020.g. Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama članicama Sportske zajednice. Zbog neizvjesne situacije oko epidemije koronavirusa, a u dogovoru s Upravnim odborom Sportske zajednice, udrugama su dodijeljeni umanjeni iznosi, dok će daljnja isplata ovisiti o aktivnostima udruga u jesenskom dijelu godine.

  Tekst Odluke pročitajte u privitku.

 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama članicama SZOPJ (23.06.2020)
 • HEP: Obavijest o planiranom prekidu

  Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača od kućnog broja 60 do kbr. 80. 

  Prekid u opskrbi je predviđen 16., 17., te 18. lipnja 2020.g. 

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419.

  S poštovanjem,

  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Mobilno reciklažno dvorište u Vagancu

  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

  Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

  Na području Općine Plitvička Jezera u ovom je ciklusu određena lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, uz kojeg će biti postavljen i kontejner za krupni otpad. U sljedećem će ciklusu mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na drugim lokacijama, o čemu ćete niti pravovremeno obaviješteni. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, prema datumima i satnici navedenima u ovom letku.


  RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

  LOKACIJA:  VAGANAC ( kčbr. 74/1)

  (15.06.2020. – 29.06.2020.) PONEDJELJAK – PETAK (13:00-14:00)

  U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti sljedeće vrste otpada:

  -papir i karton,
  – ambalaža od plastike, metala i stakla,
  -ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
  -otpadna ulja (jestiva i motorna)
  -fluorescentne i štedne žarulje
  -lijekovi
  -boje, tinta, ljepila, smole,
  -EE otpad.

  Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 350-01/19-02/28

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-20-52

  Korenica, 2.6.2020. godine

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br:153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-02/19-01/28 URBROJ: 2125/11-02-04/01-20-51 od 2.6.2020. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

   

  Javnu raspravu

  o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

  Općine Plitvička Jezera

  1. Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

  Općine Plitvička Jezera održat će se u periodu od 12. lipnja do 19. lipnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

  2. Tijekom trajanja Javne rasprave prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

  Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

  3. Javno izlaganje prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana  17. lipnja godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica.

  4. Način sudjelovanja u Javnoj raspravi je sljedeći:

  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do lipnja 2020. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da:

  a) Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,

  b) Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Javne rasprave,

  c) Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana

  d) Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.

  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 19. lipnja 2020.  godine ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec. publ. admin.

   

  VODITELJ ODSJEKA

  Ana Karaula

   

  Obavijest stanovništvu

  OBAVIJEST STANOVNIŠTVU NASELJA MUKINJE, JEZERCE, PLITVIČKA JEZERA, KORANA, ČUJIĆA KRČEVINA, PRIJEBOJ, RASTOVAČA I SMOLJANAC

   

  Poštovani stanovnici navedenih naselja, uslijed kvara na glavnoj trafo stanici elektronaponske mreže hotela Plitvice, mogući su prekidi u isporuci vode.

  Molimo stanovništvo za racionalno korištenje vode.

  Ukoliko dođe do prekida opskrbe vodom, pitka voda će se osigurati putem vatrogasnih cisterni.

  Za sve ostale informacije bit ćete pravovremeno obaviješteni.

   

  Vodovod Korenica d.o.o.

   

  Obavijest o upisu djece u vrtić

  Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

  U vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

  Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2020./2021. godinu podnose se

  od 01. lipnja 2020. godine do 19. lipnja 2020. godine

  u matičnom objektu „Slapić“ Korenica,  Hrvatske mladeži 3.

  Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama matičnog i područnog objekta 03. srpnja 2020. godine.

   

  Obrazac za prijavu ( zamolbu) roditelj može preuzeti u objektima vrtića, te u prilogu.

  Roditelj/skrbnik je dužan uz prijavu djeteta za upis dostaviti sljedeće:

  – presliku rodnog lista i domovnice djeteta

  – presliku osobne iskaznice roditelja i potvrde o prijavljenom prebivalištu

  – presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata

  – presliku zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

  – potvrdu o zaposlenju roditelja i prosjek plaća za proteklu godinu

  – presliku dokumenta o rastavi ili smrti roditelja ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/ skrbnike

  – presliku rješenja o dječje doplatku

  – rodne listove za svu djecu u obitelji kao dokaz da je dijete iz obitelji sa troje ili više djece

  – suglasnost lokala zajednice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice

  Ispunjenu zamolbu sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt „Slapić“ u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.

   

  Ravnateljica

  Kristina Bobinac, v.r.

   

 • Obavijest o upisu u DV Slapić 2020./2021. (01.06.2020.)
 • Zamolba za upis djece (01.06.2020.)