Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 2018./2019.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 5 novih stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 novih stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.
 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

-Stručni studij: sestrinstvo

-Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika, kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske  stipendije iznosi 500.

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:

A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

-trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,

-četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički tehničar/tehničarka.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :

 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi 500.

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač, v.r.

 

Obrazac prijave za stipendije 2018/2019

Polugodišnji izvještaj o radu udruga

Poštovani predstavnici udruga,

Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()
 • Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
  1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
  2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

  Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

  – organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
  – izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
  – promocija projekta u medijima,
  – kontrola rada zaposlenih žena,
  – osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
  – sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
  – praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
  – praćenje financijskih transakcija,
  – ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

  Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
  – promocija projekta,
  – distrubucija letaka i plakata,
  – nabava i podjela sredstava za higijenu,
  – ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
  – pisano testiranje,
  – intervju s kandidatima.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
  2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
  3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
  130/17),
  4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
  5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
  Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
  Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
  određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

   

  Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

   

  Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

  Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

  Obavijest za zakup prostora u Kulturno informativnom centru u Korenici

  Zbog učestalih upita vezano za slijedeći tekst natječaja za zakup poslovnih prostora: „Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19).“ dajemo slijedeće objašnjenje:

   

  Člankom 6. stavkom 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti (NN br.  73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19) propisano je da se poreznicima u smislu stavka 1. članka ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanje djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti.

  No nadalje se navodi da ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natječaja  kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

   

  Provedba ovog članka detaljnije je propisana  Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednosti (NN br. 79/13), gdje se člankom 5. navodi:

   

  (1) Ako tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima koja se prema članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju poreznim obveznicima, obavljaju djelatnosti ili transakcije u okviru svog djelokruga ili ovlasti, a neoporezivanje tih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja, Porezna uprava će rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za te djelatnosti.

  (2) U slučaju da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima kao i za djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.

  Člankom 90. stavak 1. Zakona o PDV-a propisano je da je prag za ulazak u sustav PDV-a 300.000,00 kn.

  Slijedom navedenog, Općina je u natječaj stavila citiranu odredbu  iz razloga kako bi u slučaju da se ostvarenjem prihoda od zakupa poslovnog prostora pređe prag iz čl.90. Zakona ne dovede u spornu situaciju.

  Zakupnici su dužni u ponudi iskazati cijenu bez PDV-a, zasebno PDV i potom ukupnu cijenu sa PDV-om, a Općina neće PDV naplaćivati do onog trenutka dok ne pređe prag iz čl.90. st.1. Zakona, odnosno ukoliko ga ne pređe isti se neće naplaćivati.

   

   

   

   

  Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 17. i 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12, 4/13 I 19/17), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

   

  J A V N I    N A T J E Č A J

   

  za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,

  Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

  (na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca)

  Sve detalje natječaja pogledajte u prilogu.

 • Javni Natječaj Vježbenikvježbenik (20.01.2019.)
 • Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

   

  • PREDMET NATJEČAJA

  I.

  Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u 2020.godini.

   

  • PODRUČJA FINANCIRANJA

  II.

  U skladu s Pravilnikom i ocjenom dosadašnjeg izvršenja usvojenih programa za 2019.g., Općina Plitvička Jezera će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g. uvrstiti programe, projekte i manifestacije koji su posebno vezani uz sljedeća područja:

   

  1. U području kulture
  • zaštite i očuvanja kulturne baštine,
  • muzejske i galerijske djelatnosti,
  • izložbena i likovna djelatnost
  • knjižne i nakladničke djelatnosti
  • glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,
  • dramska, plesna i izvedbena djelatnost,
  • tradicijske kulture i kulturno- umjetničkog amaterizma
  • međužupanijska kulturna suradnja
  1. u području razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva
  • programi ustanova i udruga koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera
  • programi socijalno- humanitarnih udruga  i drugih organizacija od interesa za Općinu
  • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  • programi udruga umirovljenika
  • programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom
  • programi zaštite i očuvanja zdravlja
  • programi prevencije i liječenja ovisnosti.

   

  Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

  • podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
  • programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
  • rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
  • obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

   

  • PRAVO SUDJELOVANJA

  III.

  Općina Plitvička Jezera će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

  • da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
  • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
  • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Plitvička Jezera i drugih javnih izvora;
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Plitvička Jezera;
  • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
  • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i da uredno predaju sva izvješća Općini Plitvička Jezera i drugim institucijama,
  • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
  • da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
  • da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,

   

  Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

  • da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
  • uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
  • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
  • održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz apliciranje i provedbu programa, odnosno projekata financiranih iz fondova EU,

   

  IV.

  Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog natječaja na razdoblje od 1. siječnja  2020. g. do 31. prosinca 2020.g.

   

  • NAČIN I ROK PRIJAVE

  V.

  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

  Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.

   

  VI.

  U potpunosti ispunjena, ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili preporučenom pošiljkom na adresu:

  Općina Plitvička Jezera
  Trg sv. Jurja 6
  53230 Korenica

  „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA 2020.- ne otvaraj“

  najkasnije 30 dana od objave Javnog poziva odnosno do ponedjeljka 17. veljače 2020. godine do 12 sati neovisno o načinu dostave.

  Nepotpune prijave, prijave koje nisu podnesene u skladu sa natječajem i uputama te prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.

   

  • POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

  VII.

  Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.

   

  VIII.

  Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje Povjerenstvo.

   

  IX.

  Članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, sukladno čl. 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

   

  • ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

   

  X.

  S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte, programe i manifestacije iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020.g., Općina Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financiranju  projekta, programa ili manifestacija.

  Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa, projekata i manifestacija, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Plitvička Jezera.

  Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava.

   

  XI.

  Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravno odjelu Općine Plitvička Jezera. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

   

  XII.

  Sva pitanja vezana uz ovaj javni poziv mogu se podnijeti isključivo pisanim putem, preporučenom poštom, predajom na urudžbeni zapisnik ili slanjem elektroničke pošte na ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr najkasnije osam (8) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

   

  XIII.

  Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na mrežnim  stranicama Općine Plitvička Jezera.

   

   

   

                                                                                                    Načelnik Općine Plitvička Jezera

  Ante Kovač

   

  KLASA: 402-08/20-01/03

  URBROJ: 2125/11-01/01-20-03

  Korenica, 16. siječnja 2020. godine.

 • 1 Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja (2) Doc ()
 • 2 Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge Doc ()
 • 3 Javni Natječaj-udruge 2020 Doc ()
 • 4 Upute Za Udruge Doc ()
 • 1 Obrazac-opisa-programa-ili-projekta ()
 • 2 Obrazac-proračuna ()
 • 3 Izjava O Partnerstvu ()
 • 4 Obrazac životopisa ()
 • 5 -Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja ()
 • 6 Izjava O Financiranim Projektima ()
 • 7 -Izjava-izvoditelja-aktivnosti ()
 • 8 -ogledni-obrazac-ugovora-o-financiranju ()
 • 9 -Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta ()
 • 10 Ogledni-obrazac-financijskog-izvještaja ()
 • 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu ()
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2/19), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

   

  PLAN NABAVE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  ZA 2020. GODINU

   

  Članak 1.

  Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza Općine Plitvička Jezera u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

  Članak 2.

  Financijska sredstva za realizaciju Plana nabave Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu osigurana su u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu.

  Članak 3.

  Plan nabave za 2020. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

  Ovaj Plan nabave za 2020. godinu nije konačan te će se po potrebi mijenjati i nadopunjavati.

  Članak 4.

  Plan nabave za 2020. godinu stupa na snagu danom objave u Elektroničkog oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

   

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač

 • Plan nabave - 2020. godina (15.01.2019.)
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera - 2020. godina (15.01.2019.)
 • Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata

  KLASA: 402-07/20-01/02

  URBROJ: 2125/11-02/02-20-02

  Korenica, 13. siječanj 2020. godine

   

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19) te Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 402-07/20-01/01, URBROJ: 2125/11-02/02-20-01 od 08.01.2020.), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

   

  PRAVO NA SUFINANCIRANJE troškova smještaja ili putne karte imaju redoviti učenici i studenti pod sljedećim uvjetima:

  • da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Plitvička Jezera,
  • da imaju sklopljen ugovor o podstanarstvu (Ugovor o smještaju u učeničkom domu ili studentskom domu ili sa vlasnikom stana),
  • da borave u mjestu školovanja,
  • da učenici ili studenti nisu korisnici općinske stipendije ili neke druge subvencije,
  • da imaju potvrdu o cijeni putne karte od mjesta školovanja do mjesta prebivališta.

                                                                                       

  IZNOS SUFINANCIRANJA

  Općina Plitvička Jezera, ovisno o broju prijava,  sudjelovat će u sufinanciranju do 50% troškova smještaja ili 2 mjesečne  putne karte učenika i studenata koji borave u mjestu školovanja za školsku godinu 2019./2020., a najviše do maksimalnog iznosa od 400 kn mjesečno.

   

  DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

  Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata podnosi se na propisanom obrascu.

  Za učenike zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

   

  Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte ostvaruju učenici i studenti dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

  • potvrda o upisu učenika/studenta u školsku/akademsku godinu 2019./2020.,
  • preslika Ugovora o smještaju u učeničkom domu ili studentskom dom ili privatnom smještaju,
  • potvrda o cijeni povratne putne karte od mjesta školovanja do mjesta prebivališta (smatra se da učenik ili student svaki drugi vikend putuje kući),
  • izjava da učenik ili student ne ostvaruje drugu subvenciju,
  • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika ili studenta,
  • službena potvrda o prihodima za sve članove obitelji (potvrda Porezne uprave).

   

  POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

  Popunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom iz ovog Javnog poziva dostavlja se osobno u Općinu Plitvička Jezera ili preporučeno poštom na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, KORENICA.

   

  Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

  je zaključno sa 21.01.2020. godine.

   

  Zahtjevi podneseni nakon roka i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

   

  ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA

  Nakon provedenog Javnog poziva Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera će donijeti Odluku o sufinanciranju troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata za 2019./2020. za učenike i studente koji ispunjavaju sve uvjete.

   

  Sredstva za sufinanciranje isplaćivat će se na račun učenika ili studenta koji mora glasiti na njegovo ime.

   

   

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, v.r.

 • Obrazac za prijavu Prijave-troškovi Smještaja Ili Putne Karte 2019.2020 (1) (13.01.2020.)
 • Obavijest o potpisu Ugovora o korištenju stipendija u akademskoj/školskoj godini 2019./2020.

  Poštovani,

  obavještavamo sve učenike odnosno njihove zakonske zastupnike i studente koji su temeljem Odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ: 2125/11-02/02-19-58 od 02.01.2020.godine) stekli pravo na korištenje stipendije da

  13.01.2020. ili 14.01.2020. godine

  od 11-14 sati dođu u Općinu Plitvička Jezera

  na potpis Ugovora o korištenju stipendije.

  Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i broj računa za isplatu stipendija.

  Učenici i studenti moraju imati račun za isplatu stipendije otvoren na svoje ime.

  Ukoliko niste u mogućnosti doći na potpis ugovora obavijestite nas na broj telefona 053 652 344.

  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

  Obavijest o natječaju za zakup poslovnih prostora u KIC-u u Korenici

  Poštovani,

  ovim putem Vas obavještavamo kako možete doći osobno vidjeti prostorije Kulturno-informativnog centra koje su navedene u Natječaju  za zakup poslovnih prostora (NN 3/20) svakim radnim danom od 11,00 sati do 13,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 099 371 4790.

  U nastavku također objavljujemo tlocrt prizemlja i prvog kata Kulturno informativnog centra sa označenim brojevima prostora, kao i detaljan prikaz površina prostora.

 • Kulturno informativni centar (10.01.2020.)
 •  

  OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

  Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u akademsku/ školsku godinu 2019./2020.

  Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera  („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2A/19 i  9/19), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/19), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera utvrdio je

  KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

  U AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  I.

  1. STUDENTI
  Redni broj Ime i prezime Bodovi
  1. PAVLA UŽAREVIĆ 3000
  2. STEFANELLA JANKOVIĆ 2000
  3. IVICA MATOVINA 1000
  4. MILENA ŽIGIĆ 1000
  5. IVA MILAKOVIĆ 500
  6. KRISTIJAN FAJDETIĆ 2000

   

  1. UČENICI
  Redni broj Ime i prezime Bodovi
  1. MIHAELA STANIĆ 2750
  2. JOSIPA FRANJIČIĆ 2250
  3. ANTONIO BAN 2000
  4. TEO ILIĆ 1800
  5. NIKOLA ČANČAR 1000
  6. MARIN BABIĆ 750
  7. KRISTINA KOŽUL 3750
  8. KARLO BAUMAN 2500
  9. JANA MAJSTOROVIĆ 2000
  10. IVNA MAJSTOROVIĆ 1800
  11. VALENTIN BUJDO 1750
  12. ANTONELA JUKO 1750
  13. ANTONIO MARAČIĆ 1500

  Napomena: Nakon razmatranja svih  prigovora, Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera uvažio je jedan prigovor studenta i sedam prigovora učenika. Obzirom da je utvrđena konačna lista za dodjelu stipendija za 6 studenata od predviđenih 8, planirana sredstva za studente prenamijenjena su za učenike te da se planiraju ostvariti dodatna novčana sredstva od povarata duga stipendista koji nisu u zakonskom roku završili studij, ukupno je dodijeljeno 13 učeničkih stipendija od predviđenih 7.

   

  II.

  Temeljem ove Konačne liste kandidata općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija koja se objavljuje u „Službenom glasniku Općine Pltvička Jezera“.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, prof.

 • Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije u akademskoj/ školskoj godini 2019./2020. ()
 •