U novu godinu s brojnim projektima

Općina Plitvička Jezera izglasala je Proračun za 2017. godinu od 34,5 milijuna kuna. Načelnik Općine Plitvička Jezera Boris Luketić kao prioritet navodi aglomeraciju i izgradnju vodovodne mreže u vrijednosti od 900 milijuna kuna od kojih će Općina uložiti gotovo 10 milijuna kuna, a 90% iznosa financira EU. Slijedi izgradnja druge faze Kulturno-informativnog centra u Korenici koji će iznositi sa cijelom opremom 8,5 milijuna kuna te se planira završetak projekta do konca ove godine. U vrijednosti od 4,5 milijuna kuna planira se izgraditi novi Vatrogasni dom za JVP Plitvička Jezera. Uz brojne druge projekte ističe nastavak asfaltiranja i sanaciju putova za koje će Općina izdvojiti oko 2 milijuna kuna.