Obavijest – III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

Izvješće o javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi u postupku izrade prijedloga III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Plitvička jezera su objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU).

Poveznice:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39892 i https://ispu.mgipu.hr