OBAVIJEST- Leaglizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Obavještavaju se građanke i građani Općine Plitvička Jezera da krajnji rok za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada istječe u subotu 30. lipnja 2018. Stoga će Upravni odjel za graditeljstvo Ličko-senjske županije Ispostava Korenica raditi i subotu 30. lipnja od 7 h do 15 h.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada uređeno je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/1365/17). Izmjene i dopune Zakona iz 2017. godine omogućile su ponovno predavanje zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine ali uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  niti uz novi zahtjev.