Obavijest o deratizaciji

Stručni djelatnici tvrtke “AS – EKO” d.o.o. Šibenik – služba za DDD djelatnost (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), provesti će sistematsku deratizaciju (trovanje štakora i miševa) javnih površina na području Općine Plitvička Jezera, 11.listopada ove godine.