Obavijest o odvozu krupnog otpada

Komunalac d.o.o. Korenica vršit će odvoz krupnog otpada sukladno sljedećem rasporedu:

15. travnja- Smoljanac, Sertić Poljana, Poljanak, Selo Plitvice i Korana

16. travnja- Ličko Petrovo Selo, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Željava, Novo Selo Koreničko, Arapov dol, Zaklopača  i Rešetar

17. travnja- Mukinje, Jezerce, Kapela Korenička, Rastovača, Prijeboj i Ćuić Krčevina

20. travnja- Vranovača, Vrelo Koreničko, Rudanovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko

21. travnja- Oravac, Šeganovac, Gradina Korenička, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje

22. travnja- Korenica.

Mole se građani da formiraju dvije hrpe: jednu za drveni namještaj i drveni materijali, a drugu za kućanske aparate i električne uređaje.