Obavijest o upisu djece u vrtić

Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

U vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2020./2021. godinu podnose se

od 01. lipnja 2020. godine do 19. lipnja 2020. godine

u matičnom objektu „Slapić“ Korenica,  Hrvatske mladeži 3.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama matičnog i područnog objekta 03. srpnja 2020. godine.

 

Obrazac za prijavu ( zamolbu) roditelj može preuzeti u objektima vrtića, te u prilogu.

Roditelj/skrbnik je dužan uz prijavu djeteta za upis dostaviti sljedeće:

– presliku rodnog lista i domovnice djeteta

– presliku osobne iskaznice roditelja i potvrde o prijavljenom prebivalištu

– presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata

– presliku zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

– potvrdu o zaposlenju roditelja i prosjek plaća za proteklu godinu

– presliku dokumenta o rastavi ili smrti roditelja ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/ skrbnike

– presliku rješenja o dječje doplatku

– rodne listove za svu djecu u obitelji kao dokaz da je dijete iz obitelji sa troje ili više djece

– suglasnost lokala zajednice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice

Ispunjenu zamolbu sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt „Slapić“ u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.

 

Ravnateljica

Kristina Bobinac, v.r.

 

  • Obavijest o upisu u DV Slapić 2020./2021. (01.06.2020.)
  • Zamolba za upis djece (01.06.2020.)