Obavijest o upisu djece u vrtić

Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

u vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2019./2020. god. se podnose od 13. svibnja 2019. godine u matičnom objektu “Slapić” Korenica, Hrvatske mladeži 3, a nakon toga se obavljaju upisi po komisiji za upise djece koju je imenovalo Upravno vijeće vrtića. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama matičnog i područnog objekta dana 17. lipnja 2019. godine.

 

Obrazac za prijavu (zamolbu) roditelj može preuzeti i u jednom i u drugom objektu, te je ispunjenu i sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt Slapić u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.

 

U Korenici, 13. svibnja 2019. godine

 

Ravnateljica Vrtića

v.r. Kristina Bobinac