Obavijest udrugama sa područja Općine Plitvička Jezera

Obavještavamo udruge sa područja Općine Plitvička Jezera kako je u tijeku nekoliko otvorenih poziva iz različitih fondova Europske unije.

U skladu sa otvorenim natječajima, te prihvatljivim prijaviteljima i partnerima, samo određenim udrugama su poslani pozivi putem e-maila, kako bi iskazali svoj interes za prijavu na natječaje. Natječaji će se i u buduće redovito pratiti i u skladu sa pozivima, pravovremeno će biti poslani pozivi udrugama koje opet budu moguće kao prijavitelji.

Rok za javljanje na poziv 25. siječnja 2019. godine, kako bi se na vrijeme organizirao sastanak na kojemu ćete moći dobiti više informacija o samim natječajima.

Napominjemo da će se sufinanciranja udruga od strane Općine Plitvička Jezera ove godine izvršavati i prema Vašem angažmanu u EU projektima.

U prilogu možete pogledati kojim udrugama su pozivi upućeni putem maila 17. siječnja 2019. godine, te ukoliko e-mail nisu zaprimili i potrebno je poziv poslati na drugu adresu, možete se javiti na e-mail:

fondovi-eu@plitvicka-jezera.hr

  • Upućeni Pozivi ()