Obavijest o upisu djece u vrtić

Obavještavamo roditelje da je u tijeku upis djece u vrtić za narednu pedagošku godinu.

U vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih godinu dana do polaska u školu.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku 2016/2017. god. podnose se od 04.07.do 31.07. 2016. u matičnom objektu Slapić Korenica Hrvatske mladeži 3, a nakon toga se obavljaju upisi po komisiji za upis djece koju je imenovalo Upravno vijeće vrtića.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama oba objekta dana 08.08.2016.

Obrazac za prijavu ( zamolbu) roditelj može preuzeti u jednom i u drugom objektu, te je ispunjenu i sa valjanim priloženim potvrdama dostaviti isključivo u matični objekt Slapić u Korenici ili poštom na gore navedenu adresu vrtića.