Obavijest za korisnike stipendije 2019./2020.

Obavještavamo sve korisnike stipendije koji su u školskog godini 2019./2020. godine imali ugovor o stipendiji sklopljen do završetka 2019./2020. godine (znači na godinu dana) da se njima stipendija NE PRODUŽUJE automatizmom do kraja školovanja već je ugovor istekao na kraju školske godine.

Isti su se, ukoliko žele dalje stipendiju, dužni prijaviti na natječaj, te ukoliko udovolje uvjetima natječaja i budu na listi prvenstva, mogu ostvariti daljnje pravo na stipendiranje po uvjetima ovoga natječaja. Dužni su dostaviti cjelokupnu dokumentaciju kako je navedeno u natječaju.

Napomena: To su svi ugovori gdje članak 2. stavak 1. glasi:

„Stipendija se počinje isplaćivati od 15. siječnja 2020. godine i to za razdoblje od početka školske godine 2019./2020. pa do završetka školske 2019./2020.godine u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisuća kuna).“