Objava biračima – manjine

Nastavno na Odluku Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vlada Republike Hrvatske donosi objavu biračima. Tekst u cijelosti možete pronaći u nastavku.

  • Objava biračima - manjine (09.04.2019.)