Odluka o financiranju programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a u skladu sa člankom 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

ODLUKU O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj udruga koje su podnijele prijavu na javni poziv za uvrštenje u Proračun Općine Plitvička jezera za 2017. godinu, broj programa i odobreni iznos sredstava za sufinanciranje programa ili projekta od strane Općine Plitvička Jezera te drugi uvjeti i podaci.

Članak 2.
Nakon što je Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo pristigle prijave te dostavilo općinskom načelniku prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, općinski načelnik utvrđuje odobreni iznos sredstava za sljedeće udruge:

1. Kuglački klub „Plitvice“, Plitvička jezera, Josipa Jovića 3, OIB: 28843484921, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-12, odobreni iznos sredstava 50.000,00 kn,

2. Ženski kuglački klub „Plitvice“, Plitvička jezera, Mukinje P-3, OIB: 52774538941, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-05, odobreni iznos sredstava 21.000,00 kn,

3. Športsko rekreacijsko društvo „Sveti Juraj“, Korenica, Zagrebačka 4, OIB: 85278089444, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-13 odobreni iznos sredstava 6.000,00 kn,

4. Nogometni klub „LIKA 95“ Korenica, Korenica, Zdravka Rajkovića 0, OIB: 07973822117, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-14 odobreni iznos sredstava 60.000,00 kn,

5. Nogometni klub „Plitvice“, Plitvička jezera, Mukinje bb, OIB: 70301149335, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-28, odobreni iznos sredstava 50.000,00 kn,

6. Šahovski klub „Korenica“, Korenica, Josipa Jovića 21, OIB: 61076923617, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-15, odobreni iznos sredstava 4.000,00 kn,

7. Airsoft klub Lika, Korenica, Trg Sv. Jurja 14, OIB: 64396549587, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-16 odobreni iznos sredstava 15.000,00 kn,

8. Planinarsko društvo „Mrsinj“, Korenica, Zagrebačka 2, OIB: 96880478582, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-18 odobreni iznos sredstava 10.000,00 kn,

9. Lovačka udruga „Mala kapela“ Plitvička jezera, Plitvička jezera, Smoljanac 18/2, OIB: 32599404838, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-22 odobreni iznos sredstava 20.000,00 kn,

10. Tae-kwon-do klub „Plitvice“ Korenica, Korenica, Kompolje Koreničko 6, OIB: 09734838213, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-24 odobreni iznos sredstava 50.000,00 kn,

11. Astronomsko društvo „Korenica“, Korenica, Josipa Jovića 87, OIB:74066490514, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-09, odobreni iznos sredstava 17.000,00 kn,

12. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Korenica, Korenica, Trg Svetog Jurja 11, OIB: 90144100241, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-08 odobreni iznos sredstava 80.000,00 kn,

13. Klapa Plitvička jezera, Plitvička jezera, Mukinje P-8, OIB: 16349599027, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-04 odobreni iznos sredstava 2.000,00 kn,

14. Pčelarska udruga „Slap“ Plitvička jezera, Korenica, Brinjska 4, OIB: 28996008250, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-11 odobreni iznos sredstava 10.000,00 kn,

15. Udruga žena „Nit“, Korenica, Alojzija Stepinca 14, OIB: 35024553767, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-26, odobreni iznos sredstava 14.000,00 kn,

16. Udruga građana „Tara“ Ličko Petrovo selo, Ličko Petrovo Selo, Ličko Petrovo Selo 55, OIB: 87136993582, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-27, odobreni iznos sredstava 10.000,00 kn,

17. Udruga za kulturu „Mala scena plitvička“, Korenica, Splitska 1, OIB: 96357744023, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-29, odobreni iznos sredstava 22.000,00 kn,

18. Udruga slijepih Ličko-senjske županije, Otočac, Kralja Zvonimira 8, OIB: 17703480563, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-03 odobreni iznos sredstava 13.000,00 kn,

19. Društvo multiple skleroze Ličko-senjske županije, Gospić, Miroslava Kraljevića 4, OIB: 40175434079, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-07 odobreni iznos sredstava 4.000,00 kn,

20. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Plitvička jezera, Plitvička jezera, Mukinje 34, OIB: 27671568345, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-23 odobreni iznos sredstava 20.000,00 kn,

21. Udruga branitelja Domovinskog rata Općine Plitvička jezera, Trg Svetog Jurja 6, OIB: 68562849852, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-20, odobreni iznos sredstava 37.000,00 kn,

22. Udruga branitelja iz Domovinskog rata Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička jezera, Josipa Jovića 15, OIB: 39841569005, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-25, odobreni iznos sredstava 14.000,00 kn,

23. Udruga za razvoj civilnog društva „Pokretač“, Korenica, Alojzija Stepinca 14, OIB: 60873839712, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-17, odobreni iznos sredstava 12.000,00 kn,

24. Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera, Korenica, Trg Sv. Jurja 5, OIB: 69800059823, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 2125/11-05-17-02, odobreni iznos sredstava 320.000,00 kn.

25. Dobrovoljno vatrogasno društvo Plitvička Jezera, Korenica, Trg Sv. Jurja 4, OIB: 81690290158, KLASA: 402-08/17-01/05, URBROJ: 16/17-10, odobreni iznos sredstava 350.000,00 kn.

26. Turistička zajednica općine Plitvička Jezera, Korenica, Trg Sv. Jurja 6, OIB: 89638166355, KLASA; 402-08/17-01/05, URBROJ: 2125/11-01/01-17, odobreni iznos sredstava 150.000,00 kn.

Članak 3.
Protiv ove Odluke Udruge imaju pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke.
Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera.

OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Luketić, v.r.