Odluka o imenovanju uredništva Službenog glasnika

Temeljem članka 3. Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik Ličko-senjske županije» br. 25/18) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik Ličko-senjske županije» br. 3/18 i 8/18), općinski načelnik donosi

O D L U K U

o imenovanju uredništva
„Službenog glasnika Općine Plitvička Jezera“

Članak 1.

U uredništvo „Službenog glasnika Općine Plitvička Jezera“ imenuju se:
1. Marija Vlašić – glavna urednica
2. Ljiljana Hrgota – urednica
3. Franjo Anđić – urednik

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

 

Klasa: 008-01/18-01/02
Ur.broj: 2125/11-01/01-19-03
Korenica, 04.01.2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kovač