Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2A/19)) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/19 i 3/20), zamjenik općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera (u odsutnosti načelnika)  donio je:

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u

školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

 

Članak 1.

U nazivu Odluke o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2020./2021 (Klasa: 604-01/20-01/01, Urbroj: 2125/11-02/01-20-67, od 11.12.2020.godine) prije riječi „akademskoj“ dodaje se riječ „školskoj“, te naziv Odluke glasi:

„ODLUKA

o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.“

 

Članak 2.

Zbog odustajanja pojedinih kandidata od ostvarivanja prava na korištenje općinske stipendije članak 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Zamjenik općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera (u odsutnosti općinskog načelnika) temeljem utvrđene Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 604-01/20-01/01, URBROJ: 2125/11-02/01-20-66 od 11.12.2020. godine, a nakon svojevoljnog odustajanja pojedinih kandidata od prava na korištenje općinske studentske stipendije, dodjeljuje četiri (4) studentskih i trinaest (13) učeničkih stipendija i to kako slijedi:

1.STUDENTI

 

Redni broj IME I PREZIME BODOVI
1. IVA LIPOVAC 2000
2. DOMINIK FILIPČIĆ 1800
3. ANĐELA MARIJANOVIĆ 1000
4. IVA MILAKOVIĆ 500

2.UČENICI

 

Redni broj IME I PREZIME BODOVI
1. MARINA HODAK 3750
2. KARLO BAUMAN 2800
3. MANUEL FRANKOVIĆ 2000
4. ANTONIO MESIĆ 2000
5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 2000
6. JOSIPA FRANJIČIĆ 2000
7. KARLA ADAMOVIĆ 2000
8. ANTONELA ZEČEVIĆ 2000
9. IVAN FURLAN 1800
10. PETRA ŠIMIĆ 1800
11. IVNA MAJSTOROVIĆ 1750
12. ANTONELA JUKO 1750
13. KRISTINA KOŽUL 1750

 

Članak 2.

Ostale odredbe osnovne Odluke o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u školskoj/akademskoj godini 2020./2021 ostaju nepromijenjene.

 

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

 

                                                                                                     Zamjenik općinskog načelnika

Franjo Anđić