Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave “Usluga izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u Korenici”. Cjelokupan tekst odluke, kao i Upisnik o zaprimanju ponuda i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda pogledajte u prilogu.

  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Reciklažno dvorište (02.03.2020.)
  • Zapisnik i Upisnik ponuda - Reciklažno dvorište (27.02.2020.)
  •