Odluka o određivanju cijene usluge upravljanja zgradama u redovnoj upravi

Odluku kojom se utvrđuje visina naknade upravitelju za usluge upravljanja nekretninama čiji su suvlasnici zaključili ugovor o upravljanju zgradom s trgovačkim društvom KOMUNALAC d.o.o. iz Korenice, možete pogledati u prilogu.

  • Odluka o određivanju cijene usluge upravljanja zgradama u redovnoj upravi (13.03.2019.)