Odluka o poništenju dijela Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi KIC-a

Odluku o poništenju dijela Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi KIC-a pogledajte u prilogu.

  • Odluka o poništenju dijela Natječaja za zakup poslovnih prostora u zgradi KIC-a (04.02.2020.)
  •