Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja “Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075, za predmet nabave “Izvođenje radova na uređenju zvjezdarnice”. Cjelokupan tekst Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave, Zapisnik o otvaranju, pregledanju i ocjeni ponuda, kao i Upisnik o zaprimanju ponuda pogledajte u prilogu.

  • Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Izvođenje radova na uređenju zvjezdarnice (25.02.2020.)