Odluku o započinjajnu postupka ocjene o potrebi.strat procjene utjecaja na okoliš za 3. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Plitvička jezera