Održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća

Dana 06. listopada 2016. godine održana je redovna sjednica Općinskog vijeća, s početkom u 16.00 sati.

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda, u kojem je usvojen rebalans proračuna za 2016. godinu te programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu, socijalni program, program u kulturi, školstvu, športu te program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Povodom godišnjice smrti vijećnika Steve Vukobratovića, prije sjednice vijeća, Općinski načelnik Boris Luketić, predsjenik Općinskog vijeća Tomislav Užarević zajedno sa drugim vijećnicima zapalili su svijeću na grobu pokojnog Vukobratovića.