Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička jezera

Dana 19. studenoga 2015. godine održalo se javno izlaganje u Općinskoj vijećnici u 14.00 sati.

Izlaganje je otvorio načelnik Općine Plitvička jezera Boris Luketić te je srdačno pozdravio stručnog izrađivača, prestavnike Urbanističkog instituta Hrvatske te sve nazočne te zamolio stručnog izrađivača da podnese izvješće. Izvješće je podnijela Tamara Mihinjač Pleše o razlozima pristupanja drugim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Plitvička jezera te odgovorila na postavljena pitanja nazočnih.