Oglas za prijam u eko-patrolu Općine Plitvička Jezera

Oglas za prijam u eko-patrolu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke o osnivanju eko-patrole Općine Plitvička Jezera (KLASA: 351-01/14-01/02, URBROJ: 2125/11-01/01-14-01 os 07.07.2014.god.) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

O G L A S
za prijam u eko-patrolu Općine Plitvička Jezera

Općina Plitvička Jezera objavljuje oglas za prijem u eko-patrolu Općine Plitvička Jezera – 2 izvršitelja na određeno vrijeme (za vrijeme turističke sezone 15.06. – 15.09.2015.) i to:

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica više stručne spreme (VŠS) – prometnog smjera
 • 1 izvršitelj/izvršiteljica srednje stručne spreme (SSS) – ekonomskog ili društvenog smjera

Eko-patrola obavlja sljedeće poslove:

 • osigurava i provodi mjere za očuvanje kakvoće okoliša,
 • osigurava i provodi mjere za očuvanje javnih zelenih površina,
 • upozorava na odlaganje otpada,
 • utvrđuje stanje onečišćenja okoliša i mjere za provođenje sprečavanja onečišćenja okoliša,
 • upoznaje stanovnike Općine sa propisima o očuvanju i zaštiti okoliša,
 • te obavlja i druge poslove po odluci načelnika ili drugog ovlaštenog djelatnika.

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

 • zamolbu s kratkim životopisom,
 • potvrdu o završenoj stručnoj spremi,
 • izvadak iz evidencije HZZ-a,
 • potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti.

Prednost pri odabiru kandidata će imati dugotrajno nezaposlene osobe te osobe slabijeg imovnog stanja.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti (osobno ili poštom) u Općinu Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici www.plitvička-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

Sa odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o djelu.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.