Oznaka: jezerce

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta u naselju jezerce

Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Jezerce da Općina Plitvička Jezera kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja predmetne ceste i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inžinjera geodezije tvrtke “Geom” d.o.o. koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju. (više…)