Oznaka: JVP Plitvička Jezera

JVP Plitvička Jezera upozorava građane prilikom spaljivanja trave i biljnog otpada

Na području Općine Plitvička Jezera u tekućoj godini je zabilježeno 48 intervencija od kojih je 30 požara otvorenog prostora. Požari iziskuju veliki angažman vatrogasaca i tehnike, te samim tim stvaraju velike troškove vatrogascima. Osoba koja spaljuje korov i pali vatru na otvorenom prostoru dužna je osobno izvijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Plitvička Jezera

Read More

Raspisan natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14.lipnja 2016.godine,te Odluke, Klasa: 023-05/17-01/01, UrBroj: 2125/11-08-17-2 od 06.ožujka 2017.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje: Natječaj

Read More

Apel građanima pri spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera apelira građanima da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, kao i kod spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru jer za ne pridržavanje navedene Odluke mogu biti novčano kažnjeni do 10.000,00 kn.

Read More

Vježba civilne zaštite “Udbina 2017”

Općina Udbina organizira vježbu civilne zaštite u utorak, 28. veljače 2017. godine u Osnovnoj školi “Kralja Tomislava” u Udbini s početkom u 10 sati.
U vježbi će biti uključeni brojni subjekti s područja Ličko-senjske županije te će sudjelovati Osnovna škola “Kralja Tomislava”, PUZS Gospić, Policijska postaja Korenica, DVD Udbina, JVP Plitvička Jezera, OD Crvenog križa Općine Plitvička Jezera, ZZHM Ličko-senjske županije i HGSS Gospić.

Read More