Oznaka: sjednica

Poziv na 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera 23.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/09
URBROJ: 2125/11-03-19-01

Korenica, 16.12.2019.god.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19)

 

SAZIVAM

20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 23.12.2019. GODINE (PONEDJELJAK) S POČETKOM U 18:00 U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

 

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI:

 

DNEVNI RED

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 3. 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
 4. 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa za 2019.g ()
 5. 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu s projekcijama za 2020.- 2021. godinu ()
 6. 6. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Prorčauna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
 7. 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera ()
 8. 8. Donošenje Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera ()
 9. 9. Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Općine Plitvička Jezera ()
 10. 10. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Plitvička Jezera ()

 

Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona:776-018 i 776-017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ante Bionda, v.r.

Poziv na drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

 

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. Donošenje ODLUKE O RAZRIJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 4. DONOŠENJE ODLUKE o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička jezera
 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIM STRANKAMA
 6. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera
 7. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU,
 8. DONOŠENJE ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
 9. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera,
 10. RAZNO

 

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.