Oznaka: talisman

JAVNI NATJEČAJ o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 17/17) i Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17), načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

Vrsta vozila: osobni automobil

Marka vozila: Renault

Tip i model vozila: Talisman Zen Energy dCi 160 EDC Stop&Start

Boja vozila: crna – s efektom

Broj šasije: VF1RFD00256109981

Oblik karoserije: zatvoreni – limuzina

Godina proizvodnje: 2016.

Ekološka kategorija vozila: EURO 6W

Vrsta goriva: Diesel

Snaga motora: 118 kW

Početna prodajna cijena: 160.000,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

Reg. oznaka: GS-559CP

Datum prve registracije: 26. 8. 2016. godine

Registriran do: 29. 8. 2018. god.

Prijeđeni km: 37028.

II. NAČIN, UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati radnim danom od 8 do 14 sati na adresi: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

2. preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe i vlasnike obrta,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja.

III. DOSTAVA PONUDE

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti preporučeno poštom ili osobnom dostavom s naznakom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, »Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila«.

IV. OCJENA I ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji bit će obaviješteni pisano u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

Klasa: 022-05/17-01/45

Urbroj: 2125/11-03-17-08

Općina Plitvička Jezera

Javni natječaj o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera KLASA: 022-05/17-01/45, URBROJ: 2125/11-03-17-01 koju je donijelo  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj  20. Srpnja 2017.godine.  načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ  

o  prodaji osobnog vozila u vlasništvu
Općine Plitvička Jezera

       1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je  prodaja  osobnog vozila marke Renault, trgovačkog naziva  Talisman, u prometu od 26.08. 2016. godine, u vlasništvu Općine Plitvička Jezera po početnoj cijeni od  189.550,00  kuna.

      2. NAČIN, UVJETI  NATJEČAJA  I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja  se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda  fizičkih i pravnih osoba sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na adresi: Trg Svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime / naziv tvrtke,OIB , adresu natjecatelja i kontakt broj
  • iznos ponuđene cijene
  • Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

      3. DOSTAVA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53 230 Korenica s naznakom „Prodaja vozila-ne otvaraj“.

      4. OCJENA I  ODABIR   PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji biti će obaviješteni pisanim putem  u roku od  8 dana od dana zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

 KLASA: 022-05/17-01/45

URBROJ: 2125/11-03-17-02

U  Korenici, 18. kolovoza 2017.godine