Petar Mrkonjić sa suradnicima Ankicom Jovanović i Ivom Gazibora na službenom sastanku u Općini Plitvička jezera

Dana 22. listopad 2015. godine u Uredu načelnika održan je sastanak na kojem su bili prisutni predstavnik iz državnog ureda za stambeno zbrinjavanje sa suradnicima, predstavnik Općine Plivička jezera sa suradnicima te direktori komunalca i vodovoda sa suradnicima.

Raspravljalo se o primopredaji nove zgrade na upravljanje komunalcu, pitanje stambenog zbrinjavanja te problematika skela na zgradama Josipa Jovića 6 i Zagrebačka 11.